„Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja” [RECENZJA]

Od zarania dziejów myśli społeczności międzynarodowej, poszczególnych narodów, a także pojedynczych jednostek krążą wokół bezpieczeństwa. Wiele publikacji poświęcono idei bezpieczeństwa, próbie jego definicji, możliwym zagrożeniom i wyzwaniom. Ten temat zajmował naukowców i praktyków związanych z obszarem zarządzania bezpieczeństwem, obronności, wojskoznawstwa, a także prawników i politologów. Niedawno na rynku ukazała się praca zbiorowa pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja pod redakcją Krzysztofa Liedela i Pauliny Piaseckiej. 

Autor: Oktawia Ewa Braniewicz

W skład zespołu autorskiego weszło 18 osób, wśród których znaleźli się naukowcy i praktycy z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych oraz uczestnicy programów organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych, a także pracownicy niektórych resortów (m.in. Resortu Obrony Narodowej). Są to wykładowcy, szkoleniowcy, tłumacze, podinspektorzy, prywatni detektywi, absolwenci m.in. Wydziału Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dzięki temu Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja. pozwala spojrzeć czytelnikowi na wskazaną problematykę z naprawdę szerokiej i różnorodnej perspektywy. Dobór konkretnych autorów do poszczególnych rozdziałów należy ocenić jednoznacznie pozytywnie, gdyż znakomicie wykorzystano ich doświadczenie i wiedzę.

Książka składa się z dwóch części, z których pierwsza została poświęcona terroryzmowi i bezpieczeństwu antyterrorystycznemu, natomiast druga traktuje o potrzebie edukacji antyterrorystycznej. Obie części mają niezwykle przemyślany układ. Autorzy rozpoczynają od zagadnień bardziej ogólnych, takich jak: znaczenie czynnika kulturowego w bezpieczeństwie międzynarodowym (rozdział 1 części I), czy też grupy odbiorców edukacji antyterrorystycznej (rozdział 1 części II), po czym przechodzą do szczegółowych problemów, między innymi: cyberinwigilacji jako narzędzia zwalczania zorganizowanych grup przestępczych i terroryzmu (rozdział 4 części I), czy też kanałów komunikacyjnych w planowaniu kampanii profilaktycznych w dziedzinie bezpieczeństwa antyterrorystycznego (rozdział 5 części II). Należy zauważyć, iż każdy rozdział może stanowić odrębną lekturę, bez konieczności czytania całej książki, co dla pewnej grupy odbiorców będzie niewątpliwie walorem. Jednak warto poświęcić czas i przeczytać wszystkich 17 rozdziałów, gdyż stanowią one spójną, kompleksową całość. Struktura recenzowanej książki jest dopracowana, klarowna, a przede wszystkim pozwala czytelnikowi swobodnie przeniknąć do zagadnień, terminologii i problematyki związanej z bezpieczeństwem antyterrorystycznym oraz edukacją antyterrorystyczną.

Należy podkreślić, iż jest to unikalne dzieło, które prezentuje różne oblicza współczesnego terroryzmu, a także podkreśla znaczenie edukacji i jej wymiar wychowawczy. Jednym z walorów książki są schematy i fotografie, których szczegółowy wykaz znajduje się na końcu opracowania. Dzięki nim czytelnik może spojrzeć na świat oczyma terrorysty i odkryć, jak wyglądały schematy ataków w Paryżu czy też w Brukseli, jaki był ich przebieg i co stanowiło główny cel ataku. Autorzy zwracają także uwagę na to, kto stanowi najlepszą grupę obserwatorów zamachów w przypadku infrastruktury miejskiej oraz które grupy społeczne najszybciej ulegają wpływom organizacji terrorystycznych.

Moim zdaniem, Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacja. jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto interesuje się bezpieczeństwem, terroryzmem oraz mechanizmami, które są z nimi związane. To lektura nie tylko dla specjalistów z zakresu nauk o bezpieczeństwie, politologów czy osób pracujących w tzw. służbach mundurowych, ale także dla studentów, doktorantów i każdego, kto interesuje się szeroko pojętą ideą bezpieczeństwa. W mojej ocenie, niezależnie od wykształcenia, wykonywanej profesji czy poziomu posiadanej wiedzy z zakresu systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego państwa, czytelnik będzie usatysfakcjonowany.

  1. Tytuł: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. Świadomość społeczna i edukacyjna
  2. Autor: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka redakcja naukowa
  3. Wydawca: Difin
  4. ISBN: 978-83-8085-378-2
  5. Data wydania: 2017
  6. Liczba stron: 240/B5

Oktawia Ewa Braniewicz – doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed