Szczyt Inicjatywy Trójmorza w Wilnie z udziałem dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej z OM i UŁ

Tegoroczny szczyt Inicjatywy Trójmorza (3SI) odbędzie się 11 kwietnia w Wilnie. Przewidziano ponad dwadzieścia wydarzeń towarzyszących. Jednym z nich jest pierwsza w historii interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „The Three Seas Initiative: One Concept, Different Approaches?”. Współorganizatorką konferencji jest nasza redakcyjna koleżanka Barbara Jundo-Kaliszewska.

Inicjatywa Trójmorza (3SI) jest projektem zainicjowanym w 2015 roku przez prezydentów Polski i Chorwacji, skupiającym 13 krajów Europy Środkowej, którego strategicznym celem jest zachowanie oraz wzmocnienie jedności Unii Europejskiej i przestrzeni euroatlantyckiej.

Wszystkie, należące do sojuszu państwa, są członkami Unii Europejskiej: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Grecja.

Na podstawie podpisanej w 2023 roku deklaracji bukaresztańskiej 3SI, format ma trzech partnerów strategicznych: Komisję Europejską, Stany Zjednoczone Ameryki i Republikę Federalną Niemiec. Ukraina i Mołdawia są także państwami stowarzyszonymi uczestniczącymi w 3SI.

Pierwszy szczyt 3SI odbył się w Dubrowniku w 2016 r. Tegoroczny szczyt Inicjatywy Trójmorza (3SI) odbędzie się 11 kwietnia w Wilnie. Organizatorzy przewidzieli ponad dwadzieścia wydarzeń towarzyszących, poświęconych zagadnieniom biznesowym, gospodarczym i politycznym 3SI.

W agendzie znalazły się też spotkania poświęcone państwom spoza Unii Europejskiej, w tym: Forum Biznesu Białorusi, interaktywna sesja poświęcona odbudowie Ukrainy czy spotkanie B2B promujące współpracę z firmami z Japonii.

Nauka w służbie regionu

Na szczególną uwagę zasługuje włączenie do agendy szczytu, a następnie do tekstu przyszłej Deklaracji, komponentu naukowego. Dzięki współpracy Litewskiej Akademii Nauk z Centrum Badawczym Inicjatywa Trójmorza (3SI) Instytutu Studiowania Politycznych przy Polskiej Akademii Nauk i Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego udało zorganizować konferencję naukową pt. „The Three Seas Initiative: One Concept, Different Approaches?”.

W konferencji udział wezmą uczeni reprezentujący różne dziedziny i państwa 3SI. Wśród głównych mówców znaleźli się reprezentanci Litwy, Polski, Rumunii i Estonii. Konferencję otworzy powitanie prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy.

W trakcie debaty naukowej, uczeni odpowiedzą na pytania dotyczące obecnego stanu wiedzy na temat 3SI w poszczególnych państwach formatu.

Z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego konferencję organizuje nasza redakcyjna koleżanka dr Barbara Jundo-Kaliszewska. Jak sama mówi, jej intencją jest, zacieśnienie współpracy polskich środowisk naukowych z badaczami z Litwy i innych państw 3SI. Zwraca uwagę na rolę dyplomacji naukowej, jako nieodzownego elementu komunikacji strategicznej między państwami regionu oraz akcentuje potrzebę podjęcia skoordynowanych działań przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków.

Prywatnie wywodząca się z Litwy, naukowczyni zabiera ze sobą do Wilna delegację studentów z WSMIP UŁ. Pragnie zainteresować kolejne pokolenia dziejami regionu i sprowokować do refleksji naukowej na temat potencjału państw zgrupowanych w formacie 3SI.

Dr Barbara Jundo-Kaliszewska / archiwum własne
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed