Sztuczna inteligencja w służbie sił zbrojnych. Rozmowa z dr Kają Kowalczewską [PODCAST]

Sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie w niemal każdej przestrzeni. Trudno określić, jak muszą być zaawansowane przy tym badania nad wojskowym wykorzystaniem AI. Co ważne odnotowania, sztuczna inteligencja coraz mocniej odciska swoje piętno w konfliktach zbrojnych – w tym w Strefie Gazy oraz na terytorium Ukrainy. Tragiczna śmierć polskiego wolontariusza World Central Kitchen Damiana Sobola w Strefie Gazy była również najprawdopodobniej konsekwencją użycia AI przez Siły Obronne Izraela.

O sprawie systemu Lavender, prawnych aspektach wykorzystania AI w siłach zbrojnych, roli art. 36 Protokołu Dodatkowego I z 1977 roku do Konwencji Genewskich z 1949 roku i roli prawników w badaniach nad nową technologią rozmawiamy z dr Kają Kowalczewską.

Kaja Kowalczewska to adiunktka w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Digital Justice Center na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującego się wpływem nowych technologii na proces karny i finansowanego ze środków Inicjatywy Doskonałości – Uczelni Badawczej. Była pomysłodawczynią i koordynatorką projektu „Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” finansowanego z Funduszy EOG (2013-2016, Aktywni Obywatele), ekspertką w programie MCDC NATO. Od 2020 roku dr Kowalczewska jest członkinią Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2021 roku ekspertką Fundacji AI LAW Tech Foundation.

Zapraszamy do wysłuchania! Prowadzący – dr Tomasz Lachowski i dr Mateusz Piątkowski.

Podcast realizowany jest we współpracy portalu „Obserwator Międzynarodowy” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed