„Język ojczysty gwarantem zachowania tożsamości narodowej”. Relacja z konferencji w Mołdawii

Українська

27 kwietnia w Bielcach (Mołdawia), z inicjatywy Związku Ukraińców Mołdawii „Zapowit-Mostenire”, odbyła się międzynarodowa konferencja w formie okrągłego stołu „Język ojczysty jako gwarant zachowania tożsamości narodowej w społeczeństwie wieloetnicznym”.

Materiały organizatora

Autor: Pawło Lodyn

Gości konferencji – dyplomatów, ekspertów, dziennikarzy i naukowców – przywitał przewodniczący Związku Ukraińców Mołdowy „Zapowit-Mostenire” Mychajło Kryżaniwskij. Następnie, pierwsza sekretarz ukraińskiej ambasady Ałła Otwerczenko odczytała zgromadzonym list Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Posła Ukrainy w Republice Mołdawii Iwana Hnatyszyna. O wieloetnicznym charakterze społeczeństwa mołdawskiego świadczyła obecność podczas konferencji również przedstawicieli żydowskich i bułgarskich gromad Mołdawii, dla których zachowanie własnej tożsamości kulturowej jest z pewnością wyzwaniem współczesności.

W swoich wystąpieniach przewodniczący „Instytutu Besarabii” Ołeksandr Rusnak, metodolog Centrum Języka i Kultury Ukraińskiej Bielckiego Uniwersytetu Panstwowego im. Alecu Russo Ludmiła Cholan, doktor filologii Katedry Slawistyki Bielckiego Uniwersytetu Panstwowego im. Alecu Russo Maryna Tunyćka, doradca wiceprezydenta Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Wadym Masłak, prodziekan Wydziału Filologicznego Donieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stusa Serhij Cikawyj, szczegółowo przeanalizowali przedmiot obrad okrągłego stołu. Eksperci i badacze przybliżyli współczesne teoretyczne badania co do zachowania narodowej tożsamości w wieloetnicznym społeczeństwie, wskazali na zachodzące przemiany w sektorze oświaty i edukacji ukraińskiej. Ponadto, referenci skupili się na przedstawieniu mołdawskiego prawodawstwa w zakresie zabezpieczenia praw mniejszości co do własnego języka, a także prześledzili negatywne tendencje w zakresie znacznego skrócenia możliwości studiowania języka ukraińskiego w Mołdawii. Statystyka jest rzeczywiście niepocieszająca: zmniejszenie ilości szkół z wykładowym językiem ukraińskim do blisko 20, nie zważając na duży odsetek Ukraińców żyjących w państwie mołdawskim, w tym szczególnie w jego północnej części.

Co więcej, według ekspertów w chwili obecnej mamy do czynienia w Mołdawii z romanizacją i rusyfikacją Ukraińców. Szczególną aktywność w tej mierze przejawiają radykalne prorosyjskie organizacje związane z „Rossotrudniczestwom”, próbujące wyrugować ukraińską tożsamość, zastępując ją przez tożsamość rosyjską. Ważne oświadczenie w tym kontekście wydał wicemarszałek parlamentu Republiki Mołdawii, Wołodymyr Wityuk, który zapewnił o pomocy państwa mołdawskiego i gotowości we współpracy organów rządowych z przedstawicielstwem dyplomatycznym Ukrainy w Mołdawii w rozwiązaniu problemu zachowania tożsamości narodowej oraz języka ojczystego przez Ukraińców żyjących w Mołdawii.

Uczestnicy konferencji sformułowali następujące wnioski i zalecenia dotyczące poprawy sytuacji w zakresie zachowania tożsamości narodowej w dziedzinie kultury przez Ukraińców w Mołdawii:

  1. Konieczność zabezpieczenia przez Ministerstwo Oświaty Mołdawii wykładania języka ukraińskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, we wsiach i miejscowościach, gdzie przebywa nie mniej niż 30% Ukraińców.
  2. Niezbędna jest efektywna i konsekwentna koordynacja przez Ambasadę Ukrainy w Republice Mołdawii działalności ukraińskich organizacji społecznych.
  3. Sprzyjanie tak ukraińskim, jak i mołdawskim rządowym i pozarządowym instytucjom w zakresie organizacji koncertów artystycznych zespołów z Ukrainy.
  4. Wprowadzenie – równolegle do nazw urzędowych – nazw miast, wsi, ulic zamieszkałych przez większość społeczeństwa o narodowości ukraińskiej.
  5. Wprowadzenie do ramówek telewizji mołdawskiej programy poruszające tematykę życia Ukraińców w Mołdawii.

Wydarzenie wsparły takie podmioty jak: Instytut Besarabii, a także Instytutu Demokratyzacji i Rozwoju, Centrum Języka Ukraińskiego i Kultury Bielckiego Uniwersytetu Państwowego im. Alecu Russo, Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza, Ambasady Ukrainy w Mołdawii i Konsulatu Ukrainy w Bielcach.

 

Tekst jest wyrazem współpracy portalu Obserwator Międzynarodowy i organizacji „Instytut Demokratyzacji i Rozwoju” z siedzibą w Czerniowcach (Ukraina)

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed