Zbrodnia ludobójstwa w myśli Rafała Lemkina – czy aktualna jest również dziś w świetle rosyjskiej agresji na Ukrainę? [ANALIZA]

Rafał Lemkin / fot. Center for Jewish History, NYC – https://www.flickr.com/photos/center_for_jewish_history/3698531453/, No restrictions, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94953230
Tablica pamiątkowa przy ul. Kredytowej 6 w Warszawie, gdzie w okresie międzywojennym mieściła się kancelaria Rafała Lemkina / fot. Wuj Mat – Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4936727
 • ludobójstwo,
 • zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
 • bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
 • usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
 • współudział w ludobójstwie.

Ponieważ zbrodnia wandalizmu nie znalazła się ostatecznie w definicji ludobójstwa, niszczenie mienia kulturowego danego narodu, grupy etnicznej lub religijnej nie zostało zaliczone do działań karanych przez Konwencję.

Ulica w Charkowie w 1932 roku, przechodnie mijają zmarłych z głodu ludzi / fot. Alexander Wienerberger – Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innitzer, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1301051
Źródło: Український інститут національної пам’яті – Люди Правди, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45274740
Zniszczone w czasie trwającej rosyjskiej agresji miasto Bachmut / fot. Dpsu.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130644977
 1. Nie uznaje odrębności narodu ukraińskiego od rosyjskiego oraz zaznacza, że Ukraina znajduje się na terytoriach niegdyś należących do Rosji. Twierdzi, że ukraińska tożsamość narodowa nie istnieje oraz historycznie nigdy nie istniała.
 2. Uważa, że „Ukraina” została stworzona dopiero w 1922 roku przy utworzeniu Związku Sowieckiego przez Lenina.
 3. Prawo Ukrainy do samostanowienia i secesji od Związku Sowieckiego uznaje za błąd i koncesję ze strony bolszewików dla nacjonalistów, aby mogli oni utrzymać się przy władzy.
 4. Krytykuje Ukraińców za nieokazywanie wystarczającej „wdzięczności” wobec Lenina, który przecież ją stworzył, za niezintegrowanie się z resztą ZSRR jako jednostką administracyjną oraz dekomunizację po upadku bloku wschodniego.
 5. Grozi „prawdziwą dekomunizacją” Ukrainy, co zapewne oznacza pozbycie się wyżej wymienionego prawa do samostanowienia oraz secesji zapewnione jej przez ZSRR.
 6. Stwierdza, że Stalin naprawił błąd Lenina odnośnie do praw przyznanym republikom sowieckim i utworzył silne, scentralizowane państwo. Warto pamiętać, że to właśnie za jego rządów doszło do Hołodomoru i deportacji Tatarów krymskich.
 7. Uznaje, że nacjonalizm był głównym powodem upadku ZSRR i że przez niego nie można było powstrzymać republik przed odłączaniem się od Związku. Nazywa prawo do samostanowienia „destrukcyjną fantazją” dla każdego normalnego kraju. Zgodnie z tą logiką, pojęcie nacjonalizmu sprowadza się do prawa do samostanowienia narodu.
 8. Bez jakichkolwiek dowodów mówi o rozpowszechnieniu się wśród Ukraińców skrajnego nacjonalizmu, neonazizmu i rusofobii. Wzrost tych nastrojów ma wspierać NATO, ponoć dla osiągnięcia własnych celów.
 9. Agresję Rosji na Ukrainę nazwał „operacją wojskową” mającą na celu „denazyfikację” i demilitaryzację ukraińskiej ludności oraz powstrzymanie ludobójstwa odbywającego się na terenie Donieckiej Republiki Ludowej.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w podkijowskiej Buczy po odkryciu tam masowych grobów w kwietniu 2022 roku / fot. President.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116665185
Wykradzione przez Rosjan ukraińskie dzieci na okupowanym przez Federację Rosyjską Krymie / fot. Совет министров Республики Крым, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134983825
Pamiątkowa tablica na grobie Rafała Lemkina w Nowym Jorku / fot. Oberezny – Власна робота, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74226488
 • Lemkin R., Rządy Państw Osi w okupowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • Lemkin R., Przestępstwa polegające na wywołaniu niebezpieczeństwa międzypaństwowego jako Delicta Iuris Gentium, Głos Prawa 2018, nr 1-2, poz. 9, ss.130-136.
 • Azarov D., Koval D., Nuridzhanian G., Venher V., Understanding Russia’s Actions in Ukraine as the Crime of Genocide, https://academic.oup.com/jicj/article/21/2/233/7197410.
 • Antonovych M., Ongoing Russian Genocide against the Ukrainian Nation;
  Pylypenko V., Russian Genocide in Ukraine as an Attempt to Destroy the Ukrainian Nation, “Review of European and Comparative Law”, Special Issue, 22 December 2023, ss. 78-86.
 • Serbyn R., Lemkin on the Genocide of Nations, Journal of International Criminal Justice”, Volume 7, Issue 1, March 2009, ss.125-130.
 • Redzik A., Raphael Lemkin (1900-1959) co-creator of international law, Instytut Allerhanda, Waszawa 2017.
 • Sayapin S., A Short Tribute to Professor Raphael Lemkin (1900-1959), “Journal of International Criminal Justice”, 7, 2009, ss.1149-1152.
 • Erickson D., Raphaël Lemkin, Genocide, Colonialism, Famine, and Ukraine, “East/West: Journal of Ukrainian Studies”, ISSN 2292-7956, Volume VIII, No. 1, 2022, ss. 192-212.
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.