Litwa: Dr Barbara Jundo-Kaliszewska i dr Tomasz Snarski o ustawie o pisowni imion i nazwisk

Odbudowująca w 1991 r. swoją państwowość Litwa, w odróżnieniu od Łotwy i Estonii, nadała obywatelstwo wszystkim obywatelom Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Transkrypcji imion i nazwisk dokonano z użyciem liter litewskiego alfabetu i w oparciu o wpisy w sowieckich aktach prawnych. Od tamtej pory społeczność polska walczy o prawo do odzyskania utraconych 17 września 1939 r. tożsamości.

W 2011 r. dr Tomasz Snarski – adwokat z Gdańska złożył petycję do Parlamentu Europejskiego występując w obronie praw językowych mniejszości polskiej na Litwie oraz ich prawa do godności.

Czy sprawa pisowni nazwisk Polaków na Litwie znajduje się w polu zainteresowania Unii Europejskiej?

Jak traktować petycję złożoną w #PE przez obywatela jednego państwa członkowskiego UE w sprawach innego państwa?

Co możemy zrobić jako Europejczycy walcząc o prawa do samoidentyfikacji?

O prawno-człowieczej perspektywie sporu o “zakazane” litery i “pokaleczone” nazwiska mniejszości polskiej z dr. Tomaszem Snarskim porozmawiała dr Barbara Jundo Kaliszewska. Pretekstem do rozmowy była przyjęta na Litwie w styczniu 2022 r. Ustawa o pisowni imion i nazwisk.

Organizator wydarzenia: Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej WSMiP UŁ oraz Obserwator Międzynarodowy

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed