Konsulaty Ukrainy tymczasowo zamknięte dla mężczyzn w wieku poborowym. Z wyjątkami.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nakazało szefom wszystkich ukraińskich placówek dyplomatycznych tymczasowe zawieszenie wszelkich czynności konsularnych z obywatelami Ukrainy w wieku poborowym. Zakaz wszedł w życie 23 kwietnia i pozostanie w mocy do czasu wyjaśnienia przepisów ustawy o zwiększonej mobilizacji.

Ambasada Ukrainy w al. Szucha 7 w Warszawie / fot. Isee1 – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2120451

Autor: Alisa Zełenska

Niektóre instytucje nie przyjmują już dokumentów od osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Na przykład Konsulat Ukrainy w Polsce nie świadczy usług mężczyznom w wieku poborowym do czasu otrzymania instrukcji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednocześnie nie wszystkie usługi konsularne dla mężczyzn w wieku wojskowym zostaną ograniczone. Mężczyźni nadal będą mogli ubiegać się o dowód osobisty w celu powrotu do Ukrainy. Projekt ustawy o mobilizacji, która wejdzie w życie 18 maja, zawiera informacje o osobach podlegających obowiązkowi służby wojskowej za granicą. Zgodnie z ustawą, mężczyźni w wieku wojskowym będą mieli 2 miesiące na zarejestrowanie się do służby wojskowej za granicą. W tym celu będą musieli zaktualizować swoje dane osobowe w CMC za pośrednictwem konsulatu, biura osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej, numeru telefonu lub poczty elektronicznej. Jeśli mężczyzna w wieku poborowym nie zaktualizuje swoich danych, zostanie ograniczony w usługach konsularnych i może zostać ukarany grzywną. Jednocześnie mobilizacja mężczyzn za granicę będzie możliwa tylko wtedy, gdy Ukrainiec sam wróci do Ukrainy. Mężczyźni nie będą deportowani po aktualizacji danych, ponieważ władze nie mają takich narzędzi.

Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba skomentował zawieszenie usług konsularnych dla mężczyzn: „W kontekście rosyjskiej agresji na pełną skalę, głównym priorytetem jest ochrona ojczyzny przed zniszczeniem. Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z jego obowiązków wobec ojczyzny. Dlatego wczoraj poleciłem podjąć środki w celu przywrócenia sprawiedliwego podejścia do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym w Ukrainie i za granicą. To będzie sprawiedliwe. Wkrótce Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawi wyjaśnienia dotyczące procedury uzyskiwania usług konsularnych zgodnie z prawem dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym”.

Najpopularniejsze usługi wśród obywateli Ukrainy za granicą to wydanie paszportu lub przedłużenie jego ważności, wydanie paszportu obywatela Ukrainy, wydawanie zaświadczeń, wprowadzanie danych o dzieciach do paszportów, sporządzanie testamentów, przyjmowanie lub odrzucanie spadków. Obecnie mężczyźni w wieku poborowym za granicą mogą ubiegać się jedynie o dokumenty umożliwiające powrót na Ukrainę.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.