Konferencja naukowa: „Prawa człowieka i integracja europejska Ukrainy” [NASZ PATRONAT]

W dniach 15-16 września na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona sprawom polsko-ukraińskim, a także potecjalnej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Portal „Obserwator Międzynarodowy” objął wydarzenie patronatem medialnym. 

kon

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Prawa człowieka i tożsamość narodowa w kontekście procesu integracji europejskiej Ukrainy”. Organizowane wydarzenie naukowe to możliwość spotkania badaczy z Polski i Ukrainy, jak i pole do dyskusji w przedmiocie perspektyw rozwoju i bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej od Morza Bałtyckiego do Czarnego, rozumianych pod kątem poziomu ochrony praw człowieka i procesu integracji europejskiej Ukrainy.

Jak zmienia się prawna oraz społeczno-polityczna sytuacja na Ukrainie po Rewolucji Godności? Czy Ukraina może wzbogacić polityczno-prawną kulturę europejską? Na te i inne pytania chcemy porozmawiać w czasie poszczególnych paneli dyskusyjnych w ramach organizowanej konferencji naukowej.

Zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów oraz praktyków z Polski i Ukrainy prowadzących swoje badania w dyscyplinach naukowych takich jak: prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, nauki o polityce, filozofia.
Proponowane panele dyskusyjne dotyczyć będą następujących zagadnień:
1. Współczesne wyzwania dla Ukrainy w procesie integracji europejskiej – perspektywa filozofii prawa i polityki.
2. Poziom ochrony praw człowieka na Ukrainie.
3. Prawa ekonomiczne i socjalne: wymiar europejski oraz ich ochrona na Ukrainie.
4. Stabilizacja polityczna w Europie Środkowej i Wschodnie w świetle tożsamości narodowej społeczeństw regionu.
5. Integracja europejska a system bezpieczeństwa międzynarodowego.
6. Filozoficzno-historyczne podstawy rozwoju idei praw człowieka w Europie.
7. Koncepcja Międzymorza i polska-ukraińska współpraca w kontekście przyszłości Europy.

Języki konferencji: polski, ukraiński, angielski
Termin składania propozycji wystąpień: 16 sierpnia (wraz z abstraktami do 300 słów).

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/249758492186132/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22messaging%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22attachment%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%7D%7D]%22%7D
Z wyrazami szacunku,

Witalij Mazurenko, sekretarz naukowy konferencji

Komitet Organizacyjny

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed