„Ekonomiczne priorytety dla powojennej Ukrainy” – najnowszy raport CASE i CASE Ukraine

Gdy pod Bachmutem wciąż grzmią działa i toczą się ciężkie walki w celu odparcia rosyjskiej inwazji, ukraińscy eksperci ekonomiczni przygotowują się do planu odbudowy Ukrainy po zwycięstwie. Zwycięska wojna z Rosją będzie zwieńczeniem procesu demokratyzacji i powrotu Ukraińców do europejskiego kręgu cywilizacyjnego, który został zapoczątkowany niespełna 20 lat temu na kijowskim Majdanie Niezależności podczas Pomarańczowej Rewolucji.

Na podstawie Informacji Prasowej:

Zakończenie procesu, jaki się rozpoczął podczas Pomarańczowej Rewolucji w 2004 r i Rewolucji Godności w 2014 r nie może się jednak ograniczyć tylko do odbudowy zamienionych w gruzy miast i zniszczonej infrastruktury, ale będzie wymagał przede wszystkim gruntownej reformy strukturalnej administracji i funkcjonowania całego „nowego” państwa ukraińskiego.

Proponowane sposoby na osiągniecie tych celów zostały zawarte w raporcie pt. “Economic Priorities in Post-war Ukraine”, który został przygotowany przez niezależny polski think – tank Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE.


Podczas 30 lat swojej niepodległości Ukraina rozpoczęła niemal wszystkie niezbędne reformy by zbudować i wspierać rozwój gospodarki rynkowej. W 2014 podpisano z UE układ stowarzyszeniowy, a od tego czasu w zakresie reform instytucjonalnych dokonano znacznego postępu. Jednakże szeregu reform takich jak np. wprowadzenie zasad praworządności czy wspierania konkurencji w sektorze prywatnym, często ze względu na wpływy rosyjskiej agentury wpływu, nie udało się zrealizować. Przed zeszłoroczną eskalacją wojny, która się rozpoczęła de facto w 2014 r, administracji Prezydenta Żeleńskiego udało się wprawdzie osiągnąć pewien postęp w reformach instytucjonalnych, ale do zakończenia procesu budowania państwa prawa zgodnego z europejskimi standardami wolnego świata droga była jeszcze daleka.

Eksperci CASE i CASE Ukraine, opracowali raport skoncentrowany na kluczowych reformach, jakie powinny być wprowadzone na Ukrainie po zakończeniu wojny z Rosją. Proponowane reformy mają pomóc w rekonstrukcji powojennej Ukrainy oraz umożliwić jej pełne członkostwo w strukturach Unii Europejskiej.

Raport wskazuje na złożone zadania, jakie stoją przed Ukrainą. Główne wyzwanie stanowi praworządność. Zespół ekspertów proponuje mechanizm przeprowadzenia transformacji Ukrainy w państwo prawa ze sprawnym wymiarem sprawiedliwości, przestrzegające zasad prywatnej własności i wzmacniające konkurencję w sektorze prywatnym. Eksperci rozważają także, w jaki sposób rząd Ukrainy może pozyskiwać środki i odbudowywać kraj po wojnie, angażując wsparcie finansowe płynące z Unii Europejskiej oraz innych podmiotów międzynarodowych. 

Ostateczny koniec wojny da Ukrainie szansę na wyjątkowe przyśpieszenie procesu integracji europejskiej, dokończenie niezbędnych reform instytucjonalnych i tym samym ogromny skok cywilizacyjny. Bezprecedensowe poparcie społeczeństwa dla integracji z UE oraz stałe, coraz większe, poparcie Unii Europejskiej i krajów NATO otwierają przed Ukrainą możliwości jakich nie miała od chwili uzyskania niepodległości 1 grudnia 1991. Polska, która pierwsza na świecie uznała ukraińską deklarację niepodległości a obecnie stanowi centrum międzynarodowego wsparcia militarnego dla ukraińskiej armii i społeczeństwa w wojnie z rosyjskim najeźdźcą, może odegrać kluczową rolę w procesie modernizacji i odbudowy Ukrainy po wojnie. Nie tylko w zakresie wsparcia w dokończeniu reform instytucjonalnych i prawnych niezbędnych do uzyskania pełnoprawnego członkostwa w strukturach Unii i Europejskiej i NATO, ale także, jeśli nie przede wszystkim, dzięki wsparciu polskiego kapitału również w odbudowie ukraińskiej gospodarki.

Raport “Economic Priorities in Post-war Ukraine” do pobrania

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych jest niekomercyjną i niezależną fundacją naukową, powołaną w celu dostarczania obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianiu konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. CASE zostało założone w 1991 r. w Warszawie i dziś jest czołowym think tankiem ekonomiczny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz instytucją rozpoznawalną na świecie. CASE prowadzi badania w zakresie kształtowania polityk i pomocy badawczo-rozwojowej w obszarach:

1) polityka fiskalna, monetarna i finansowa
2) polityki zrównoważonego rozwoju
3) handel, produktywność i innowacje.

Zespół CASE to międzynarodowa sieć stypendystów i blisko 1000 współpracujących ekspertów, którzy gwarantują rzetelne badania naukowe (jakościowe i ilościowe), innowacyjne metody badawcze oraz wypracowują godne zaufania rekomendacje.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed