„Nowoczesne trendy w zakresie współpracy regionalnej: wymiar ukraińsko-rumuńsko-mołdawski”. Nasza relacja z konferencji w Czerniowcach (Ukraina)

17 maja w Czerniowcach (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja „Nowoczesne tendencje w zakresie współpracy regionalnej: wymiar ukraińsko-rumuńsko-mołdawski”. Relacja Mykoły Bijowskiego dla portalu Obserwator Międzynarodowy.

Uczestnicy konferencji / archiwum organizatorów

Autor: Mykoła Bijowski z Czerniowców (Ukraina)

Organizatorami wydarzenia byli: Instytut Demokratyzacji i Rozwoju, Ośrodek Studiów Rumuńskich na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach oraz NGO Asociacja „Eurocentryka” (Rumunia). Konferencja odbyła się przy wsparciu posła Ukrainy Hryhorija Tymisza, Czerniowieckiej Administracji Obwodowej oraz Konsulatu Generalnego Rumunii w Czerniowcach.

Konferencja zgromadziła ponad 40 polityków, naukowców i ekspertów z Ukrainy, Rumunii, Republiki Mołdawii i Polski. Zastepca wiceministra infrastruktury Ukrainy ds. Integracji europejskiej Wiktor Dovhań, pierwszy zastępca przewodniczącego Czerniowieckiej Administracji Państwowej Mychajło Pawluk oraz Konsul Generalny Rumunii w Czerniowcach Edmond Niahoje, przemówili jako pierwsi podczas uroczystego otwarcia. Wiktor Dovhań zauważył, że „takie wydarzenie odbywa się w Czerniowcach nie przez przypadek, ponieważ na Bukowinie współpraca transgraniczna z sąsiednimi państwami, takimi jak Rumunia, Mołdawia i Polska, jest najbardziej dynamiczna i najskuteczniejsza na Ukrainie. Region ma znaczny potencjał w sferze transportowej, przemysłowej i gospodarczej, co można ujawnić w wyniku intensyfikacji współpracy między zainteresowanymi stronami”. Według rumuńskiego dyplomaty Bukowina zawsze była znana tolerancją i brakiem konfliktów na tle religijnym i etnicznym, co jednoczy tę ziemię w wymiarze duchowym z Europą. Rumunia nadal wspiera Ukrainę, a wsparcie to dotyczy nie tylko politycznej, ale także innych sfer. Dlatego dla strony rumuńskiej interesuje intensyfikacja współpracy, w szczególności realizacja projektów transportowych. Rozwój regionalnego systemu logistycznego przyczyni się do rozwoju gospodarki zarówno Ukrainy, jak i Rumunii.

Uczestnicy konferencji / archiwum organizatorów

Obecny wśród uczestników międzynarodowego wydarzenia przewodniczący Rady Miasta Chełm, Zygmunt Gardziński, również wskazał, że współpraca transgraniczna jest jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego państw regionu. Według polskiego urzędnika istnieje już znaczne praktyczne doświadczenia co do pozytywnej współpracy pomiędzy polskimi miastami położonymi na wschodniej granicy UE a odpowiednim regionem Ukrainy (w szczególności między Chełmem a Łuckiem) w sferze infrastruktury, kultury i edukacji. Obecność takiego trendu świadczy o tym, że pogłębienie współpracy transgranicznej jest zgodnie z interesami narodów polskiego i ukraińskiego.

Profesor Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Mołdawii, Ludmiła Roszka, podkreśliła, że pogłębienie współpracy jest jednym ze skutecznych mechanizmów rozwiązywania pilnych problemów, które stoją przed krajami regionu. Jednym z powszechnych zagrożeń dla Mołdawii i Ukrainy jest stosowanie agresji hybrydowej Federacji Rosyjskiej w stosunkach z naszymi krajami. Ponieważ zarówno Ukraina, jak i Republika Mołdawii są w znacznie gorszej sytuacji od Federacji Rosyjskiej w ekonomicznym i aspekcie zasobów, dlatego wykorzystanie przez Kreml instrumentów ekonomicznych i politycznych, takich jak „wojna gazowa”, sankcje handlowe itd, jest bolesne dla Kijowa i Kiszyniowa i prowadzi do niestabilności społeczno-politycznej. Dlatego, pogłębienie współpracy między Ukrainą a Mołdawią w jak najszerszym zakresie sfer publicznych może służyć jako narzędzie przeciwdziałania presji wywieranej przez Federację Rosyjską na państwa regionu.

Uczestnicy konferencji osiągnęli porozumienie co do potrzeby intensyfikacji współpracy między państwami regionu jako filaru zrównoważonego rozwoju gospodarczego i instrumentu przeciwdziałającego bieżącym wyzwaniom współczesności.

 

Tekst jest wyrazem współpracy portalu Obserwator Międzynarodowy i organizacji Instytut Demokratyzacji i Rozwoju z siedzibą w Czerniowcach (Ukraina)

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed