Bałkańska układanka w XXI wieku. Spotkanie z dr Magdaleną Rekść

 

Wracamy ze spotkaniami i żywymi dyskusjami o problemach współczesnego świata w ramach cyklu „Świat z innej beczki”, którego jesteśmy patronem medialnym!!!

Już 18 kwietnia (czwartek) w pubie Z innej beczki w Łodzi, przy ul. Moniuszki 6, odbędzie się spotkanie z dr Magdaleną Rekść z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego o jak zawsze gorącym i kipiącym kotle bałkańskim. Doskonałym przyczynkiem do rozmowy będzie najnowsza książka dr M. Rekść pt.: „Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).

Spotkanie poprowadzi red. nacz. portalu Obserwator Międzynarodowy – dr Tomasz Lachowski.

Opis książki:
Publikacja stanowi nowatorskie na gruncie polskiej politologii opracowanie dotyczące wyobrażeń zbiorowych – kategorii kojarzonej głównie z socjologią – z punktu widzenia badaczki sfery polityki. Przyjęty model teoretyczny posłużył autorce do naszkicowania i przeanalizowania kształtów wyobrażeń zbiorowych społeczeństw byłej Jugosławii w niełatwym okresie przedłużającego się kryzysu gospodarczego i nawarstwiania się kolejnych problemów politycznych. Pogłębiona diagnoza odczuć zwykłych ludzi na temat otaczającej ich rzeczywistości doprowadziła do konstatacji, iż w ostatnich latach piętrzące się trudności i negatywne emocje zaczęły przeważać nad optymistycznymi przesłankami, a utrzymanie stabilności regionu wymaga bardziej stanowczych i przemyślanych działań ze strony wspólnoty międzynarodowej.

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/528121760927757/

Strona książki: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/wyobrazenia-zbiorowe-spoleczenstw-bylej-jugoslawii-w-xxi-wieku/
Patron medialny książki: Obserwator Międzynarodowy

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed