Debata „25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” (25.10, WPiA UŁ)

Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi zapraszają na otwartą Debatę z okazji 25 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce!

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) została podpisana w Rzymie 4 listopada 1950 r. przez dwanaście ówczesnych państw członkowskich Rady Europy. W stosunku do Polski Konwencja weszła w życie 19 stycznia 1993 r., natomiast 1 maja 1993 r. złożono deklarację o uznaniu jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez RP.

25-lecie EKPC w Polsce to okazja do podsumowania ostatniego ćwierćwiecza, zwłaszcza pod kątem wpływu Konwencji oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tworzenie demokratycznego porządku prawnego czy społeczeństwa obywatelskiego w RP. Podczas debaty uczestnicy przyjrzą się także zakresowi wpływu EKPC na politykę rozliczeń w Polsce (lustracja), sprawiedliwość okresu przejściowego (Powiernictwo Pruskie czy mienie zabużańskie) oraz na sprawy ważne społecznie czy politycznie (sprawa więzień CIA w Polsce). Wreszcie, rozmówcy spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu sprawy prowadzone wobec innych państw przed Trybunałem w Strasburgu (np. sprawa katyńska czy tzw. sprawa krzyża) wpłynęły na porządek prawny, ale i opinię publiczną w Polsce.

W debacie wezmą udział:

prof. dr hab. Anna Wyrozumska – kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ; sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

prof. dr hab. Jacek Skrzydło – prof. nadzw. w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ; adwokat posiadający doświadczenie w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu;

mgr Dorota Głowacka – „Fundacja Panoptykon”, w latach 2009-2018 przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zaangażowana w sprawy przed Trybunałem w Strasburgu;

Moderator: dr Tomasz Lachowski – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ.

 

Dzień: 25.10.2018 r. (czwartek)

Godz.: 17.00

Miejsce: Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/179940752885097/

WSTĘP WOLNY!!!

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed