Powstało Towarzystwo Polityki Wschodniej – w duchu idei Giedroycia i Mieroszewskiego

17 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Polityki Wschodniej. Inicjatorami powstania Towarzystwa są eksperci zajmujący się tematyką Europy Wschodniej: naukowcy, dziennikarze, analitycy – wskazuje portal Telewizji Biełsat.

Jerzy Giedroyć / Wiki commons

Za podstawowy cel działania organizacji uznano wspieranie polskiej polityki wschodniej i nadawanie jej możliwe aktywnego wymiaru. 

Prezesem nowej organizacji została wybrana Agnieszka Romaszewska-Guzy (dyrektor Telewizji Biełsat), wiceprezesem dr Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych), natomiast sekretarzem generalnym Janusz Wdzięczak (Towarzystwo Ekonomistów Polskich).

Ponadto w skład Towarzystwa weszło wiele osób specjalizujących się problematyce Europy Wschodniej: Maria Przełomiec (prowadząca „Studio Wschód”), prof. Andrzej Nowak, prof. Przemysław Żurawski vel GrajewskiRafał Dzięciołowski (Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie), Marek Menkiszak (ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich), Bogumiła Berdychowska, specjalizująca się w problematyce ukraińskiej, dr Tomasz Lachowski (Wydział Prawa i Administracji UŁ, portal „Obserwator Międzynarodowy”) czy Tomasz Grzywaczewski (dziennikarz i reportażysta). Ideę powstania organizacji wsparli i zadeklarowali uczestnictwo w jej pracach: Sławomir Dębski — dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Założyciele Towarzystwa zadeklarowali, że będzie ono organizacją niezależną i apolityczną.

Za patronów organizacji przyjęto Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego, czyli postacie, których działalność i twórczość znacząco wpłynęła na kształtowanie kierunków polskiej polityki wschodniej. Doprowadzili oni do przewartościowania koncepcji politycznych w naszym regionie, uznając akceptację powojennych granic i budowania partnerstwa z innymi narodami Europy Wschodniej (Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami), za podstawę polskiej polityki wschodniej. Miało to stanowić przeciwwagę dla radzieckiej/rosyjskiej dominacji i imperialnej ekspansji.

W najbliższym czasie Towarzystwo zamierza podjąć szereg inicjatyw na rzecz aktywizacji polskiej polityki wschodniej, zarówno w zakresie wsparcia polskiej dyplomacji, jak i rozwoju tzw. „soft power”, czyli budowania lepszych relacji poprzez wspieranie współpracy kulturowej oraz ekonomicznej.

Źródło: jb/belsat.eu

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.