Zorganizujmy Mikołajki w Naddniestrzu! Akcja charytatywna dla polskich dzieci

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” tzw. w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej, powstałe z inicjatywy Polaków zamieszkujących tamte tereny, wraz z Horizon Agency, niezależną grupą reporterów oraz osób związanych z działalnością charytatywną, organizuje MIKOŁAJKI dla dzieci polskiego pochodzenia mieszkających w najbiedniejszych miejscowościach Naddniestrza.

nad

Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Działania Towarzystwa aktywnie dążą do zachowania kultury, tradycji i mowy polskiej poprzez sięganie do korzeni swoich przodków.

 

Obecnie sytuacja polityczna całkowicie ograniczyła zainteresowanie tym regionem i dostarczanie jakiejkolwiek pomocy jest prawie niemożliwe z powodu ogromnych trudności w uzyskaniu zgody na przewóz darów przez „granicę” mołdawsko-naddniestrzańską i ukraińsko-naddniestrzańską.

 

Zadbajmy o dzieci!

Dzięki wsparciu różnych organizacji i osób prywatnych akcja mikołajkowa dla polskich dzieci jest organizowana już od kilku lat. Dlatego i w tym roku chcielibyśmy przygotować drobne upominki ze słodyczami, żywnością, a także podstawowymi środkami czystości, które zostaną przekazane rodzinom polskim w ramach pomocy przedświątecznej. Produkty mogą zostać zakupione na fakturę tylko w Naddniestrzu. Paczki zostaną rozdystrybuowane dzieciom w jednej z trzech miejscowości: Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie Raszkowskiej.

 

Zostanie przygotowany materiał filmowy i fotograficzny z akcji. 

dscf0522

O Towarzystwie Kultury Polskiej „Jasna Góra”

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku z inicjatywy Polaków zamieszkujących Naddniestrze. Organizacja posiada trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie Raszkowskiej. Siedziba Towarzystwa znajduje się przy kościele rzymskokatolickim w Tyraspolu. Do najważniejszych projektów Towarzystwa należą:

  • utworzenie Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie (wydarzenie wyjątkowe na skalę całej Europy Wschodniej);
  • systematyczna renowacja polskiego cmentarza w Raszkowie z XVIII wieku, który jest unikalnym pomnikiem polskiej kultury w Naddniestrzu;
  • organizacja cyklicznych spotkań z polską kulturą i sztuką, podczas których wielokrotnie gościliśmy znanych i cenionych twórców z Polski i zza granicy;
  • nawiązanie współpracy na płaszczyźnie kultury, nauki i medycyny z polskimi organizacjami sektora publicznego, w tym Wojewódzkim Szpitalem w Przemyślu, Centrum Nauki i Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie;
  • zorganizowanie edukacyjnych, profilowanych obozów letnich w Polsce dla dzieci i młodzieży;
  • założenie dziecięcego zespół Koraliki i zespołu Słobodzianki; Towarzystwo ściśle współpracuje z chórem Harmonia oraz z zespołem tanecznym Alians;
  • organizacja akcji medyczno-humanitarnej z polskimi lekarzami w Naddniestrzu w maju 2015 roku.

 

Organizatorzy:

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra”

Horizon Agency

 

Partnerzy medialni:

Koncept, ogólnopolski magazyn akademicki

Kurier Galicyjski, niezależne pismo Polaków na Ukrainie

Obserwator Międzynarodowy, niezależny magazyn i portal poświęcony sprawom międzynarodowym

 

Środki można wpłacać na konto:

 

BANK PKO BP SA O/1 w PRZEMYŚLU

Nr rachunku: 07 1020 4274 0000 1102 0056 3643

Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”

 

Więcej informacji na www.dompolskiwraszkowie.cba.pl

 

Kontakt:

Marta Rybicka

marta.rybicka@gmail.com

tel. 606 619 589

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed