„Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym”: Ludobójstwo zbrodnią imperialno-totalitarną [PODCAST]

Dlaczego karze się człowieka, który kogoś zabił, a zgładzenie milionów jest lżejszą zbrodnią niż zabicie człowieka?” – zastanawiał się Rafał Lemkin, wybitny polski prawnik żydowskiego pochodzenia, twórca pojęcia „ludobójstwo” (genocide) w prawie międzynarodowym. Niszczenie całych grup i zbiorowości ludzkich w imię idei państw imperialnych i totalitarnych to ciemna karta zwłaszcza pierwszej połowy XX wieku, ale niestety również współczesności.

9 grudnia 1948 r. Narody Zjednoczone uchwaliły Konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Czy jest to skuteczny akt prawa międzynarodowego? Jak na jego treść wpłynęły wielkie mocarstwa? Czy idea Rafała Lemkina przetrwała? Wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu: „Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym”.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.