Rosja: nauka i edukacja w służbie reżimu

W czasie wojny nikt nie powinien pozostawać z boku, twierdząc, że znajduje się „poza polityką”. Przyjrzyjmy się rosyjskiej edukacji i nauce. Nie da się uczyć i szkolić młodych ludzi w odizolowanej bańce, kiedy wybuchają rakiety i ludzie giną od zrzucanych bomb. Bardzo ważne jest tutaj to, jakie wartości przekazuje się młodym ludziom: demokratyczno-humanistyczne czy wielkomocarstwowo-szowinistyczne. Każdy rosyjski pedagog czy naukowiec staje dziś przed dylematem: być po jasnej lub ciemnej stronie. Nie każdy jednak dokonuje właściwego wyboru.

prof. Serhij Feduniak

Autor: prof. Serhij Feduniak

Ponad 170 rektorów rosyjskich uczelni podpisało list poparcia dla agresji Putina przeciwko Ukrainie. Powody mogą być różne, ale sprowadzają się do dwóch rzeczy: szczerej imperialnej dumy na temat „Wielkiej Rosji” oraz ludzkiego strachu przed utratą miejsca pracy, okazując lojalność przywódcy na Kremlu (syndrom „matki Kuz’kiny”). Szkoda, że ​​społeczeństwo rosyjskie jest prawie całkowicie skażone imperialnym agresywnym szowinizmem, niezależnie od wykształcenia czy statusu społecznego. Osoby, które nie są entuzjastycznie nastawione do „walki z nazizmem” w Ukrainie, nie zostały jeszcze represjonowane ani deportowane do odległych regionów Rosji. Ale są już zwalniane z pracy, a rosyjskie media robią z nich wroga wewnętrznego.

Najgorsze jest jednak to, że to studenci zaczynają angażować się w antyukraińskie i antyzachodnie kampanie. Po całym świecie rozeszły się nagrania tak zwanych flash mobów układających się w najnowszy wariant swastyki „Z”, która bardzo przypomina nazistowski oryginał przedstawiający szturmowców Hitlera z lat 30. XX w. Zbankrutowani przestępcy z Kremla próbują związać młodych ludzi krwią, odcinając im drogę do przyszłości.

Niektórzy Rosjanie ze środowisk akademickich zachowali trzeźwość umysłu i, co najważniejsze, sumienie. W pierwszych dniach wojny ponad 5000 naukowców i profesorów uniwersyteckich podpisało kolejny list, w którym dość ostro wypowiadali się przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. Wśród prawdziwych intelektualistów akademickich warto wymienić w szczególności historyków W. Zubowa, J. Piwowarowa, T. Tairow-Yakowlewu i innych. Warto zauważyć, że mimo terroru informacyjnego i policyjnego ponad 2,5 tysiąca studentów Uniwersytetu Petersburskiego podpisało list przeciwko „operacji specjalnej” w Ukrainie.

To oczywiste, że rosyjskie społeczeństwo jest niejednorodne, choć jego „zdrowa część” to niestety tylko niewielka część. Wraz z pokonaniem wojsk rosyjskich coraz więcej ludzi będzie przeciwstawiać się agresywnej wojnie – także w Rosji.

Prof. Serhij Feduniak – doktor habilitowany nauk politycznych, profesor na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina), dyrektor ds. projektów strategicznych Centrum Narracji Politycznych Demokracji w Czerniowcach (Ukraina).

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed