Zmiana na stanowisku Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy

Gen. Walerij Załużny został odwołany ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował Załużnemu i wyraził chęć pozostania w jego zespole. Na jego następcę mianowano gen. Ołeksandra Syrskiego.

Gen. Ołeksandr Syrski / fot. Міністерство оборони України – https://www.mil.gov.ua/content/stuff/Syrskiy_big_new.jpg, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122878797

Autor: Alisa Zełenska

Odchodzący Generał wyraził wdzięczność Sztabowi Generalnemu, Ministerstwu Obrony i osobiście prezydentowi. W szczególności głowa państwa omówiła z generałem, jakich ulepszeń potrzebują Siły Zbrojne Ukrainy, a następnie podpisała dekret o nadaniu Walerijowi Załużnemu tytułu Bohatera Ukrainy. Został on również odznaczony Orderem Złotej Gwiazdy. Później Zełenski mianował na jego miejsce generała pułkownika Ołeksandra Syrskiego, który wcześniej dowodził wojskami lądowymi. Odpowiednie dekrety zostały opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Od początku wojny na pełną skalę Syrski został dowódcą obrony Kijowa.  Podzielił stolicę i otaczające ją obszary na sektory, tworząc strukturę dowodzenia oraz łączności. Wokół miasta zbudowano dwa pierścienie obronne. W artykule opublikowanym przez The Washington Post, Syrski powiedział, że jeszcze przed inwazją na pełną skalę, gdy armia rosyjska była zmasowana na granicy, nakazał wycofanie lotnictwa z baz w regionie Kijowa, aby nie zostało zniszczone w przypadku ataku. Przeniósł też kluczowe stanowiska dowodzenia „w teren”. Za operację obrony Kijowa otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy. Od lata 2022 r. był jednym z dowódców kontrofensywy w obwodzie charkowskim, w wyniku której okupanci zostali wyparci z Charkowa. Od jesieni 2022 r. do wiosny 2023 r. dowodził obroną Sołedaru i Bachmutu, a w latach 2022-2023 był dowódcą wydzielonej jednostki wojskowej w Chortycy.

Gen. Ołeksandr Syrski (z lewej) i gen. Walerij Załużny (z prawej) podczas obrony Kijowa w marcu 2022 r. / fot. Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine – https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid02hsyM65tuRAZoVMtw8t7mkmThD1sLeTw38ciXYUBuAAdQQNVKY4kNCdGVQPnkRBNvl?cft[0]=AZXT1YU7hipb22K2TMzUodtdKYFRTDw888WRj3MmLHOaNrvPPDAO21uE0mLYjFC7HNb5OLbHHH_OOx39pzye2_z6me8yupPdew5FbrFKvVYKaWeWZiqIrR4gfisxdl7LwCDRc, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124019181

Nowy głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski wymienił swoje najważniejsze zadania na tym stanowisku. Opisał je w swoim pierwszym przemówieniu jako głównodowodzący. W planach jest stworzenie jasnego i szczegółowego planowania działań wszystkich wojskowych organów dowodzenia i kontroli, związków, formacji i jednostek, z uwzględnieniem potrzeb linii frontu w zakresie najnowszej zachodniej broni. Najszybsza i najbardziej racjonalna dystrybucja wśród jednostek bojowych, czyli poprawa logistyki. Ponadto zadaniem dowództw wszystkich szczebli jest zapewnienie, aby całe dowództwo było świadome potrzeb linii frontu. Podnoszenie kwalifikacji personelu organów dowodzenia i kierowania pozwoli na skuteczną realizację wszystkich planów. Kolejnym priorytetem jest znalezienie równowagi między misjami bojowymi a odbudową jednostek.

„Życie i zdrowie żołnierzy zawsze były i pozostają główną wartością ukraińskiej armii. Dlatego utrzymanie równowagi między wykonywaniem misji bojowych a odbudową jednostek i pododdziałów z intensyfikacją szkoleń i edukacji personelu pozostaje tak samo istotne jak zawsze” – podkreślił nowy Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed