„Morze prawa”: O przekraczaniu europocentryzmu w prawie, czyli po co prawu karnemu mądrość chińskich aforyzmów?

Nauka prawa karnego to nie tylko dogmatyka, to także jego historia czy filozofia. Dr Tomasz Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz adwokat prowadzący indywidualną kancelarię w Gdańsku, postanowił w formie serii krótkich filmów opowiadać o prawie karnym, filozofii i prawach człowieka.  Cała seria i blog Tomasza Snarskiego nosi nazwę „Morze prawa”. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka!

Dr Tomasz Snarski / fot. Justyna Wasiniewska

Morze, które jest symbolem otwartości, przygody, głębi i wolności stanowi pretekst do mówienia o prawie karnym w sposób krytyczny, uwzględniając dorobek filozofii prawa oraz praw człowieka. „Morze prawa” nawiązuje też do dziedzictwa Gdańska, jako miasta Solidarności, które jest według Tomasza Snarskiego źródłem bałtyckich korzeni europejskiego humanizmu i zobowiązaniem do dbałości o prawo szanujące godność każdego człowieka.

Odcinek poświęcony myśleniu o prawie karnym wykraczającym poza tradycję europejską, w tym o pożytkach z przekraczania europocentryzmu. Jakie znaczenie w edukacji polskiego prawnika może mieć mądrość chińskich aforyzmów? A może poza łacińskimi sentencjami warto poznać mądrości innych kultur? Zachętą do odkrywania innych kultur prawnych może być piękno i głębia chińskich mądrości (sentencji?), w tym tych dotyczących prawa karnego, a przypomnianych ostatnio przez prof. Kamila Zeidlera z Uniwersytetu gdańskiego. Bez cięcia i bez retuszu. Opowiada dr Tomasz Snarski.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed