„Przetrwać obok imperium: cena najnowszej agresji Kremla” – monografia naukowa została zaprezentowana w Kijowie

„Zgromadzili się tutaj specjaliści, którzy potrafią nie tylko napisać rozdział w książce, ale także na swoim krajowym i europejskim poziomie, wykazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności, aby iść naprzód i przeciwdziałać hybrydowym wpływom Rosji. Osobiście postrzegam tę książkę jako ucieleśnienie hasła „Za nasze i wasze bezpieczeństwo”, będącego nawiązaniem do słynnego hasła „Za naszą i waszą wolność”. Dziś Ukraińcy, Polacy, Estończycy i inne narody regionu bałtycko-czarnomorskiego nie walczą już o swoją państwowość, stają przed jakościowo innym zadaniem – chronić kraj i cały region przed rosyjską presją hybrydową” – powiedział dyrektor Instytutu Polityki Światowej (Ukraina) Jewhen Mahda podczas prezentacji monografii naukowej pt.: „Przetrwać obok imperium: cena najnowszej agresji Kremla” (w języku angielskim) w Kijowie.

Fot. Tetiana Mychajłowa

Autor: Pawło Łodyn

Dr Kazimierz Wóycicki z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślał w swoim wystąpieniu narracje promowane przez Rosję w ramach jej hybrydowej agresji w szczególności przeciwko Ukrainie i regionu jak takiego. To wrogie działanie ma za zadanie siać chaos w społeczeństwach, przeciwko którym jest prowadzone, co odzwierciedla niesławna „doktryna” Gierasimowa. Zdaniem naukowca, Ukraina jest bardzo ważnym elementem rozkładu obecnego imperializmu rosyjskiego.

„Imperium Rosyjskie jest mentalnie gotowe do wojny – zarówno z punktu widzenia swoich przywódców, jak i własnej ludności, której propaganda przemieliła mózgi. Rosja jest gotowa do wojny również technicznie” – wskazał Andrij Kłymenko, redaktor naczelny ukraińskiego portalu BlackSeaNews. Autor rozdziału ujawnił szczegóły rozwoju wojskowo-technicznego armii rosyjskiej i skupił się na problemie militaryzacji Krymu, co doprowadziło do zmiany równowagi strategicznej w całym regionie czarnomorskim i śródziemnomorskim.

Do zilustrowania monografii wybrano dzieło Salvadora Dalego „Geopolityczne dziecko obserwujące narodziny nowego świata”, które według dyrektora programów strategicznych organizacji pozarządowej Centrum Narracji Politycznych Demokracji, profesora Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza (Ukraina), Serhija Feduniaka, jest odzwierciedleniem procesów początku XXI wieku. Widzimy narodziny nowego świata w kontekście umierającego imperium, próbującego zabrać wszystkich innych do tego świata. Ukraiński ekspert nakreślił ogólny pryzmat działań okupacyjnych Kremla na ukraińskim terytorium Donbasu.

Fot. Tetiana Mychajłowa

Profesor Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie (Estonia), prawnik Jewhen Cybulenko, przeanalizował prawne aspekty okupacji Krymu, niektórych okręgów obwodów donieckiego i ługańskiego, a także międzynarodową odpowiedzialność Federacji Rosyjskiej, przeciwko której toczy się obecnie wiele spraw w różnych arbitraże międzynarodowe. Kontynuując wątek prawnomiędzynarodowy, dr Tomasz Lachowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor naczelny portalu “Obserwator Międzynarodowy”, podzielił się refleksjami na temat możliwości stworzenia międzynarodowego sądu karnego do spraw osądzenia zbrodni Związku Sowieckiego – na kształt trybunału norymberskiego ustanowionego po II wojnie światowej. Badacz wskazał, że tak jak w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze najistotniejsza okazała się zbrodnia przeciwko pokojowi, tak przed „Norymbergą-2” najważniejsza byłaby zbrodnia ludobójstwa, odzwierciedlająca genocydalną politykę ZSRS w stosunku do narodów, żyjących na terytorium sowieckiego imperium. Warto dodać, że Federacja Rosyjska jest kontynuatorem prawnym Związku Sowieckiego.

Monografia, wydana z inicjatywy ukraińskich organizacji pozarządowych: Centrum Narracji Politycznych Demokracji oraz Instytutu Polityki Światowej, jest próbą intelektualnego „nawadniania” „krwawych ziem”, o których pisał Timothy Snyder. To one najbardziej ucierpiały w XX wieku. W XXI wieku Rosja nadal korzysta z podobnych mechanizmów co ZSRS – nie tylko na własnym terytorium, konsekwentnie ograniczając prawa i wolności obywateli rosyjskich, ale też starając się wdrożyć je przynajmniej w przestrzeni postsowieckiej.

Międzynarodowa grupa badaczy przebadała szereg kwestii politycznych i prawnych, które pojawiają się w kontekście istnienia w pobliżu imperium. Życie, czy przetrwanie – to pytanie, na które wspólnie próbują odpowiedzieć politolodzy, obrońcy praw człowieka i prawnicy, dla których studiowanie agresywnej polityki Rosji stało się koniecznością.

Zapis prezentacji książki (w języku ukraińskim)
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed