Światosław Jurasz: „Pracujemy nad odrodzeniem koncepcji Międzymorza” – komentarz deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy

Słowo wstępne Światosława Jurasza, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy, skierowane do uczestników międzynarodowej konferencji (online) „Trójmorze i zbrodnie imperium: od „skrwawionych ziem” do „przestrzeni bezpieczeństwa”. Portal Obserwator Międzynarodowy był patronem medialnym tego wydarzenia.

Światosław Jurasz / fot. archiwum prywatne

Autor: Światosław Jurasz

Zebrawszy się za tym wirtualnym międzynarodowym okrągłym stołem, wszyscy dobrze rozumiemy, że naszą misję stanowi próba znalezienia i nawiązania bliskich kontaktów, nie tylko między sobą, ale przede wszystkimi naszymi narodami i państwami. W jakim celu? Wspólnego uświadomienia zagrożenia, dotykającego nas wszystkich. Dla mnie osobiście – przedstawiciela nowego ukraińskiego parlamentu (Rada Najwyższa IX kadencji – przyp. red.) – oczywiste jest to, że pokładanie pełnej nadziei jedynie na oddalonych geograficznie od Ukrainy partnerach i lekceważenie najbliższych sąsiadów jest błędną polityczną strategią. I w ciągu ostatnich pięć lat, tj. od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w rezultacie napadu Kremla na nasz kraj, przekonaliśmy się, że taka polityka może doprowadzić do nieoczekiwanych i niepożądanych konsekwencji.

Celowe wydaje się przede wszystkim promowanie i realizowanie idei jedności regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ta jedność jest zorientowana na wsparcie i zachowanie historycznych związków i wspólnych osiągnięć. W tym kontekście pracujemy nad odrodzeniem koncepcji Międzymorza. Dlatego tworzymy zespół parlamentarny Intermarium. Dołączyła do niego większość parlamentarna, licząca ponad 230 deputowanych. Jesteśmy ponadto otwarci na każdego deputowanego, kto wspiera współpracę z innymi partnerami niż Rosja. I to, w istocie, demonstruje nasze wsparcie dla inicjatyw, które już się materializują, na kształt Trójkąta Lubelskiego, platformy dla regularnych politycznych konsultacji przedstawicieli Ukrainy, Polski i Litwy. I co ważne podkreślenia, dla nas to nie jest wcale szczyt naszych marzeń i celów.

Z przyjemnością witam również naszych partnerów z Rumunii i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze kraje wspólnie przeszły przez trudne i smutne czasy, będąc zmuszonym reagować na różne bolesne wyzwania. Odczuwaliśmy zagrożenie nie tylko z zewnątrz ze strony takich agresywnych krajów jak Rosja, ale także wewnętrznie przez idee gardzące naszymi wspólnymi wartościami, które z kolei ukształtowały nas jako naród. Przecież tak wiele jest wspólnego między naszymi krajami. Musimy starać się działać w każdy możliwy sposób, aby je zachować i wspierać się nawzajem pomimo zagrożeń.

Wystąpienie zostało wygłoszone podczas konferencji międzynarodowej online „Trójmorze i przestępstwa imperium: od „ziem krwawych” do przestrzeni bezpieczeństwa”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Demokratyzacji i Rozwoju z Kijowa, Centrum Narracji Politycznych Demokracji z Czerniowców (Ukraina) oraz Instytut Polityki Światowej z Kijowa (7 września 2020 r.). Portal Obserwator Międzynarodowy był patronem medialnym tego wydarzenia.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed