Ukraina: Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła stan wojenny i mobilizację o kolejne 90 dni

6 lutego Rada Najwyższa Ukrainy przedłużyła stan wojenny i mobilizację o kolejne 90 dni. 335 deputowanych głosowało za przedłużeniem stanu wojennego, a 323 za przedłużeniem mobilizacji. Stan wojenny został przedłużony od 14 lutego 2023 roku na 90 dni – do 13 maja 2024 roku. Jest to 10. głosowanie Rady w sprawie stanu wojennego. Okres mobilizacji został również przedłużony z 14 lutego do 13 maja.

Rada Najwyższa Ukrainy / fot. President.gov.ua, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118450497

Autor: Alisa Zełenska

Wieczorem 30 stycznia rząd przedłożył Radzie Najwyższej nowy projekt ustawy o służbie wojskowej, mobilizacji i rejestracji wojskowej. Zmiany są konieczne, jak przyznaje ukraiński rząd, w celu poprawy wskaźników mobilizacji i uzupełnienia wojsk, które poniosły ciężkie straty w prawie dwuletniej wojnie na pełną skalę z Rosją. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że dowództwo wojskowe spodziewa się zmobilizować około 450-500 000 rekrutów w 2024 roku.

Kluczowe zapisy dyskutowane od grudnia ubiegłego roku (kiedy to rząd przedłożył parlamentowi pierwszą wersję projektu ustawy) dotyczyły procedury demobilizacji. Gabinet Ministrów proponował taką możliwość po 36 miesiącach bezterminowej służby. Europejska Frakcja Solidarności nalegała na 18 miesięcy. Ostatecznie utrzymano zasadę trzech lat służby. Jednak z pewnymi innowacjami.

Po pierwsze, będzie można zostać zdemobilizowanym do woli po 36 miesiącach służby na czas nieokreślony, ale plus jeden miesiąc po złożeniu raportu. W rzeczywistości jest to 37 miesięcy. Po drugie, takie zwolnienie nastąpi w terminie określonym przez Naczelne Dowództwo. Służba poborowa zostaje zniesiona. Zamiast tego wprowadzone zostanie podstawowe szkolenie wojskowe. Osoba w wieku 18-24 lat będzie mogła wybrać, kiedy odbędzie szkolenie wojskowe. Samo szkolenie potrwa maksymalnie 5 miesięcy, a osoba zachowa swoją pracę, co nie jest obecnie przewidziane w obowiązujących przepisach. Przede wszystkim rząd proponuje obniżenie wieku mobilizacyjnego z 27 do 25 lat. Wcześniej Wołodymyr Zełenski powiedział, że poprze ten przepis, co oznacza, że nie zawetuje ustawy, jeśli jej autorzy przedstawią przekonujące argumenty. Jednocześnie Zełenski od maja oczekuje na podpisanie innej ustawy, która obniża wiek mobilizacyjny z 27 do 25 lat. Osoby niepełnosprawne wszystkich grup są zwolnione ze służby wojskowej, ale projekt ustawy proponuje zniesienie pojęcia „ograniczonej zdolności do służby”. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wszystkie osoby, które obecnie posiadają ten status, będą musiały przejść drugie badanie lekarskie w ciągu dziewięciu miesięcy, które albo całkowicie „wypisze” je ze służby, albo uzna za zdolne do niej. Ochotnicy do mobilizacji mają dwumiesięczny okres karencji na rozwiązanie kwestii osobistych i przygotowanie się do mobilizacji. Jeśli obywatel nie zgłosi się do CMC (wojskowego organu zarządzającego Ukrainy, który prowadzi ewidencję wojskową i mobilizuje ludność) w terminie określonym w zawiadomieniu o powołaniu, policja może go przymusowo sprowadzić. Jeśli nie jest to możliwe, MCC wysyła wezwanie do wykonania obowiązku (w tym za pośrednictwem szafki elektronicznej). Jeśli po upływie 10 dni kalendarzowych obywatel nadal sabotuje żądania władz, CMC składa wniosek do sądu, który może: ograniczyć prawo do podróżowania za granicę, ograniczyć prawo do prowadzenia samochodu, zająć środki pieniężne i inne kosztowności na rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych, w tym depozyty, pieniądze elektroniczne itp. Ramy czasowe na podjęcie takiej decyzji i odwołanie się od niej są w projekcie ustawy dość ograniczone.

Alisa Zełenska – ukraińska dziennikarka, prowadzi kilka blogów dla różnych firm, szef produkcji wideo w Kijowie

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed