Prof. Serhij Feduniak: Przesiedlenia i wywózki to demograficzna broń imperium [KOMENTARZ]

Istotą każdego imperium zawsze było zdobywanie nowych terytoriów i stałe powiększanie jego zasobów. W tym celu tworzono administrację kolonialną z wysłanych urzędników i miejscowych kolaborantów. To wystarczyło do opanowania nowych posiadłości, ale jednocześnie nie dla ich rozwoju. Dlatego też, kolonizatorzy starali się przesiedlić jak największą liczbę mieszkańców metropolii, aby zmienić skład demograficzny ludności, stopniowo marginalizować miejscową ludność i uczynić z niej niemą masę, stwarzając tym samym przesłanki, żeby uniemożliwić opór kolonizacji ze strony „tubylców”.

Prof. Serhij Feduniak

Autor: prof. Serhij Feduniak

Ten klasyczny schemat „zniszcz niesfornych i zmuś wszystkich innych do posłuszeństwa” stosował reżim komunistyczny na ziemiach zachodniej Ukrainy w okresie powojennym. Realizowana jest teraz, a nawet idzie dalej, gdyż ostateczny cel okupantów jest wyraźnie widoczny – całkowite oczyszczenie okupowanych i anektowanych terytoriów od Ukraińców.

Proces ten przybrał charakter dwóch przeciwstawnych nurtów. Z jednej strony, po rosyjskim wojsku, na terenach okupowanych zaczęli pojawiać się funcjonariusze FSB i Rosgwardia, personel do utrzymania infrastruktury transportowej i przemysłowej, a także urzędnicy, lekarze i nauczyciele. Jednocześnie władze rosyjskie zaczęły zachęcać do przesiedleń zwykłych obywateli Federacji Rosyjskiej na tereny okupowane. Na przykład zdecydowano się na preferencyjne kredyty hipoteczne dla Rosjan chcących kupić mieszkania na ziemiach okupowanych. Jednocześnie budżet państwa pokryje różnicę w oprocentowaniu kredytów hipotecznych dla banków. Trzeba powiedzieć, że przed rozpoczęciem pełnej inwazji na Ukrainę w lutym ubiegłego roku było wielu obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy chcieli przyjechać na ziemie ukraińskie. Co ciekawe, zdecydowana większość z nich przyznała, że ​​okupowane terytoria Donbasu i Krymu wydają się bardziej atrakcyjne niż sama Rosja, gdzie często brakuje podstawowych warunków życia. W domenie publicznej nie ma prawdziwych danych dotyczących liczby rosyjskich imigrantów, ale niewątpliwie mówimy o co najmniej setkach tysięcy osób.

Z drugiej strony, masowo deportowana jest miejscowa ludność ukraińska z terenów okupowanych do Federacji Rosyjskiej. Ludzie, głównie kobiety i dzieci, są zastraszani przez rosyjską propagandę fałszywymi informacjami o „okrucieństwach” Sił Zbrojnych Ukrainy, zmuszając ich do opuszczenia domów. Według przybliżonych danych z Ukrainy w ten sposób wyjechało już ponad dwa miliony osób. Rzeczywiste deportacje Ukraińców są przeprowadzane w taki sposób, aby w jak największym stopniu utrudnić ludziom powrót w przyszłości.

Rosyjska imperialna polityka przesiedleńcza nabrała już znamion ludobójstwa, gdyż jej konsekwencją jest częściowe fizyczne i kulturowe unicestwienie miejscowej ludności ukraińskiej. Jednocześnie to niebezpieczeństwo dla przyszłości kontynentu europejskiego, gdyż nowo przybyli Rosjanie staną się docelowo główną siłą uderzeniową dla rozszerzenia „russkiego miru” na przestrzeni poradzieckiej (mówimy obecnie o Kazachstanie i Mołdawii), a także w Europie.

Prof. Serhij Feduniak – doktor habilitowany nauk politycznych, profesor na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina), dyrektor ds. projektów strategicznych Centrum Narracji Politycznych Demokracji w Czerniowcach (Ukraina).

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.