Dr Patryk Labuda o antyimperialnym prawie międzynarodowym: pomiędzy Ukrainą, Strefą Gazy a krajami Globalnego Południa [PODCAST]

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, ale i operacja militarna Izraela w Strefie Gazy uwypukliły fakt, że na prawo międzynarodowe patrzy się inaczej w różnych miejscach globu – pomimo zakładanego uniwersalizmu norm porządku prawnomiędzynarodowego. W tym kontekście warto zastanowić się, jak na prawo międzynarodowe, ale i najpoważniejsze wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego reagują kraje tzw. Globalnego Południa.

W listopadzie 2023 r. pięć państw – RPA, Boliwia, Komory, Bangladesz i Dżibuti – zwróciło się do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o wszczęcie postępowań względem wydarzeń w Strefie Gazy, zaś w styczniu 2024 r. odbyło się wysłuchanie stron przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze w sprawie z pozwu RPA przeciwko Izraelowi na gruncie Konwencji NZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku.

O stanowisku Globalnego Południa wobec możliwego powołania specjalnego trybunału ds. rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, a także względem postępowań Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości co do sytuacji w Ukrainie oraz Palestynie (Strefie Gazy) rozmawiamy z dr. Patrykiem Labudą, prawnikiem z Polskiej Akademii Nauk, a w przeszłości badaczem m.in. Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu w Amsterdamie oraz stypendystą Szwajcarskiej Akademii Nauk na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W swoich badaniach dr Patryk Labuda zwraca uwagę na powiązanie problemu afrykańskiego i wschodnioeuropejskiego podejścia do prawa międzynarodowego („Global East”).

Zapraszamy do wysłuchania!

Prowadzący – dr Tomasz Lachowski i dr Mateusz Piątkowski.

Podcast realizowany jest we współpracy portalu „Obserwator Międzynarodowy” oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed