Jaki świat po Buczy? Eksperci dyskutowali o możliwym nowym globalnym porządku podczas konferencji w Czerniowcach

Chociaż wciąż trwa niewidziana w Europie od czasów II wojny światowej wojna agresywna zapoczątkowana przez Rosję przeciwko Ukrainie oraz jeszcze nie opadły emocje po obrazach rosyjskiego bestialstwa i zbrodni okupantów na kijowszczyznie, eksperci z Ukrainy i innych państw zebrali się razem, aby przedyskutować różne aspekty tych tragicznych wydarzeń i ich możliwego wpływu na przyszłość. Międzynarodowa konferencja „Rosyjska wojna w Ukrainie: jaki nowy porządek światowy po Buczy?” odbyła się 14 kwietnia w Czerniowcach, na ukraińskiej Bukowinie, z inicjatywy Centrum Politycznych Narracji Demokracji, Instytutu Polityki Światowej, fundacji charytatywnej „Zasoby i Inicjatywy Publiczne” i Instytutu Integracji Europejskiej i Regionalnych Badań Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego imienia Jurija Fedkowycza.

Uczestnicy konferencji / fot. organizatorzy

Autor: Pawło Łodyn

Bucza stała się pewnym symbolem – symbolem nie tylko naruszeń w prawa człowieka, ale również faktu zdemaskowania przykładu terroryzmu państwowego. Wskazuje to na potrzebę zmiany reguł gry na całym świecie, o czym przekonywał w swoim wystąpienia wiceprezes fundacji charytatywnej „Zasoby i Inicjatywy Publiczne” prof. Serhij Hakman. Zdaniem dr. Kazimierza Wóycickiego, historyka i wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialność karna spoczywa na pewno na tych, którzy popełniali zbrodnie i wydawali rozkazy. Należy jednak mówić także o odpowiedzialności politycznej, ale także odpowiedzialności moralnej całego społeczeństwa rosyjskiego.

Dr Marin Herman, redaktor naczelny czasopisma BukPress, skupił się na specyfice rosyjskiej propagandy w kanałach telegramowych, a Serhij Feduniak, profesor Katedry Stosunków Międzynarodowych na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym, opisał transformację systemu międzynarodowego wraz z umacnianiem się Europy Wschodniej i odradzaniem się idei Międzymorza. Dyrektor Instytutu Polityki Światowej, dr Jewhen Mahda, zauważył, że ​​świat nie zdoła całkowicie przymknąć oczu na tragedię Ukrainy, ponieważ mówimy w tym przypadku o wojnie największego państwa świata przeciw największemu państwu Europy, a także państwo jądrowego państwa przeciwko państwu niedysponującego taki arsenałem. Mahda podkreślił, że jesteśmy świadkami być może ostatniego etapu antykolonialnej walki Ukraińców przeciw byłej metropolii.

Specjalista prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Technicznego w Tallinnie, prof. Jewhen Cybułenko, zauważył, że usunięcie Rosji z ONZ zależy w gruncie rzeczy od decyzji politycznej, ponieważ w sensie prawnym istnieją ku temu podstawy oraz możliwości proceduralne. Swoimi refleksjami podczas konferencji podzielili się również Anatolij Kruhłaszow, dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego, Natalia Neczajewa-Jurijczuk, profesor nadzwyczajny nauk politycznych i administracji publicznej na Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym, przewodniczący stowarzyszenia Casa Mării Negre/Black House, Dorin Popescu, mołdawski działacz na rzecz praw człowieka, Ion Manole, gruziński ekspert prawny Nino Zurabiszwili i profesor Irmina Matonite z Akademii Obrony Litwy.

Partnerami medialnymi wydarzenia byli: portal „Obserwator Międzynarodowy” (Polska), czasopismo „BucPress” i TVA TV (Ukraina), czasopismo „EuroPunct” (Rumunia).

Pawło Łodyn – politolog, dyrektor wykonawczy Centrum Narracji Politycznych Demokracji; korespondent portalu „Obserwator Międzynarodowy” w Ukrainie

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed