Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

View Gallery
18 Photos
Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Organizatorzy akcji: Marek Pantuła, Tomasz Grzywaczewski, Marta Rybicka, Tomasz Lachowski i Wojciech Jankowski

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Mikołajaki w Naddniestrzu / Fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - Jasełka w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - Jasełka w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - Jasełka w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Konsul RP, Janusz Dawidowicz przemawia podczas spotkania z rodakami w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - Jasełka w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - lodowisko w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Akcja Mikołajki w Naddniestrzu - lodowisko w Tyraspolu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Raszków / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Natalia Siniawska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Jasna Góra" / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Natalia Siniawska i Marek Pantuła przed Domem Polskim w Raszkowie / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Dom Polski "Wołodyjowski" w Raszkowie / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Słoboda Raszkowska, polska wioska w Naddniestrzu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Słoboda Raszkowska, polska wioska w Naddniestrzu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Słoboda Raszkowska, polska wioska w Naddniestrzu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Słoboda Raszkowska, polska wioska w Naddniestrzu / fot. Marta Rybicka

Akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” dobiegła końca – jeszcze raz okazało się, że Polacy mają Wielkie Serca!

Słoboda Raszkowska, polska wioska w Naddniestrzu / fot. Marta Rybicka

Autorzy: Tomasz Grzywaczewski, Tomasz Lachowski

Zdjęcia: Marta Rybicka

Akcja „MIKOŁAJKI w Naddniestrzu”, zorganizowana przez Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” zrzeszające Polaków zamieszkujących położoną na terenie Mołdawii nieuznawaną republikę Naddniestrza oraz niezależną grupę reporterów i osób związanych z działalnością pomocą Horizon Agency, dobiegła końca.

Hojność Polaków mieszkających nad Wisłą, jak i rozproszonych po całym świecie, przerosła najśmielsze wyobrażenia organizatorów. Zebrana, niezwykle pokaźna suma pieniędzy, posłużyła bowiem nie tylko na zakup słodkości i artykułów pierwszej potrzeby dla dzieci z polskich rodzin w Naddniestrzu na czas Świąt Bożego Narodzenia i ich wycieczkę na lodowisko w Tyraspolu (stolicy nieuznawanego Naddniestrza), ale także na dalsze wyposażanie i rozbudowę Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie – ostoi polskości w północnej części Naddniestrza.

„Chcemy budować wspólnotę Polaków nie tylko w Naddniestrzu, ale przede wszystkim pomiędzy tutejszą Polonią a rodakami w Ojczyźnie” – mówi Natalia Siniawska, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” – „To przecież dawne ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Dzięki tytanicznej pracy, pani Natalii udaje się utrzymać i rozwijać polską wspólnotę w tej, nieco zapomnianej części świata. Wspólne kolędowanie, kultywowanie polskiej tradycji, śpiewu czy literatury, to wszystko starają się robić lokalni mieszkańcy. Nad pięknie meandrującym Dniestrem wciąż żyją Polacy – w sienkiewiczowskim Raszkowie, jak i przede wszystkim nieodległej wiosce, Słobodzie Raszkowskiej. Tutaj, nawet jeśli nie zawsze w ojczystym języku (najczęściej bowiem – po ukraińsku), większość spotkanych mieszkańców powie o sobie bez wahania – Polak.

„Zobaczcie, tutaj w Raszkowie, na wzgórzu stoi kościół katolicki (dawniej ormiański), są też ruiny synagogi, a budowla na tamtym wzniesieniu to cerkiew prawosławna, w której podobno miał brać ślub syn Bohdana Chmielnickiego. Co jest pośrodku?” – uśmiecha się Marek Pantuła, obejmując wzrokiem Raszków – „Nasz Dom Polski. Dokładnie w sercu wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej”. Marek Pantuła to honorowy członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”, na co dzień mieszkający w Przemyślu. Ten człowiek idei, poeta i filozof, to łącznik pomiędzy Polakami w Naddniestrzu i w Ojczyźnie. Bez jego ogromnego wsparcia i poświęcenia, wiele akcji (społecznych, kulturalnych, medycznych) nie miałoby szans powodzenia. I tym razem rozpalił serca wszystkich ludzi dobrej woli!

I choć sama akcja „Mikołajki w Naddniestrzu” została zakończona, to wciąż istnieje możliwość wsparcia naszych rodaków mieszkających na lewym brzegu Dniestru. Wystarczy sobie uzmysłowić, że już sama Mołdawia jest najbiedniejszym krajem w Europie, a co dopiero jej nieuznana część Naddniestrze. Polacy z Raszkowa i okolic czekają na odrobinę dobrej woli!

Środki można wpłacać na konto:

BANK PKO BP SA O/1 w PRZEMYŚLU

Nr rachunku: 07 1020 4274 0000 1102 0056 3643

Towarzystwo Polskiej Kultury „Jasna Góra”

Więcej informacji na www.dompolskiwraszkowie.cba.pl

Partnerami medialnymi akcji „Mikołajki w Naddniestrzu” byli:

Koncept, ogólnopolski magazyn akademicki

Kurier Galicyjski, niezależne pismo Polaków na Ukrainie

Obserwator Międzynarodowy, niezależny magazyn i portal poświęcony sprawom międzynarodowym

Kontakt do mediów: Marta Rybicka, tel. 606 619 589, marta.rybicka@gmail.com

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed