Mikołajki i Wigilia Bożego Narodzenia dla Polaków w Naddniestrzu. Ogólnopolska Akcja Pomocowa

Finał akcji pomocy dla Polaków w Naddniestrzu w 2017 roku / fot. Marta Rybicka

„Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mamy możliwość chronić i odradzać historię, kulturę i tradycje polską, przekazując te wartości naszym dzieciom”.        

Natalia Siniawska-Krzyżanowska – Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Naddniestrzu (Mołdawia)

  

Opis projektu 

Towarzystwo Kultury Polskiej w Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej, powstało z inicjatywy Polaków zamieszkujących nieuznawany na arenie międzynarodowej i najuboższy w całej Europie obszar Naddniestrza, stanowiący integralną część Mołdawii. Wraz z Horizon Agency, niezależną grupą reporterów oraz osób związanych z działalnością charytatywną, organizuje MIKOŁAJKI i WIGILIĘ Bożego Narodzenia dla polskich dzieci i rodzin zamieszkałych na tych terenach.

Dbając o polskie dzieci i ich rodziny w Naddniestrzu, już po raz kolejny, dzięki wsparciu różnych organizacji, mediów regionalnych i ogólnokrajowych oraz osób prywatnych, wyrażamy nadzieję, że nasza Akcja Mikołajkowa i Wigilijna sprawi wiele radości polskim rodzinom. 

Co więcej, w czasie wieczoru Wigilijnego, nastąpi również oficjalne otwarcie Polonijne Centrum „Jasna Góra” w Tyraspolu z udziałem Ambasady RP w Kiszyniowie i miejscowych władz.

Po zakończeniu akcji zostanie przygotowany materiał filmowy i fotograficzny oraz podziękowania dla każdej osoby wspierającej akcję.

 

Środki można wpłacać na konto:

Towarzystwo Kultury Polskiej

Nr rachunku: 07 1020 4274 0000 1102 0056 3643 

BANK PKO BP SA O/1 w PRZEMYŚLU

/konto wyłącznie złotówkowe/

Tytuł przelewu: Mikołajki w Naddniestrzu

Zebrane środki posłużą na zakup artykułów pierwszej potrzeby, środków czystości, ubrań czy leków dla dzieci z polskich rodzin w Naddniestrzu oraz na dalsze wyposażanie i rozbudowę Domu Polskiego „Wołodyjowski” w Raszkowie – ostoi polskości w północnej części Naddniestrza. Część z zebranych środków zostanie zaś przeznaczona na organizację Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia dla rodaków z Naddniestrza.

Finał akcji w 2017 roku / fot. Marta Rybicka

Tekst podsumowujący poprzednią akcję pomocową dla polskich dzieci w Naddniestrzu w 2017 roku

Mówi się o Naddniestrzu, że to państwo, którego nie ma, bo przecież nie ma go na mapie. Żadne znaki, symbole, paszporty, pieniądze nie są uznawane. Naddniestrze jest nieuznawanym na arenie międzynarodowej parapaństwem, stanowiąc formalnie integralną część Mołdawii z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Jednocześnie, to izolowany i najuboższy region Europy, w którym mieszka ponad 8 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Mimo wielu trudności wynikających z nieuznawanego państwa, działania Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” aktywnie dążą do zachowania kultury, tradycji i mowy polskiej.

Organizatorzy i dobre duchy akcji – Natalia Siniawska z Naddniestrza i Marek Pantuła z Przemyśla / fot. Marta Rybicka 

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” powstało w 2004 roku z inicjatywy Polaków zamieszkujących Naddniestrze. Organizacja posiada trzy oddziały – w Tyraspolu, Raszkowie i Słobodzie-Raszkowie. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Tyraspolu pod Nazwą: Polonijne Centrum im. Henryka Sienkiewicza, gdzie realizowane są takie programy jak: dokarmianie dzieci, świetlica resocjalizacyjne, nauczanie języka polskiego, badania lekarskie, zajęcia kulturalne i artystyczne. Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej, Natalia Siniawska-Krzyżanowska, otrzymała Nagrodę Honorową im. Jana Rodowicza „Anody” w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Organizatorzy:

Goście specjalni, którzy wezmą udział w akcji:

  • dr hab. Bartłomiej Zdaniuk – Ambasador RP w Mołdawii
  • Tadeusz Pęczek – Konsul Honorowy Finlandii w RP
  • Paweł Kowal – lekarz Humanitarnej Akcji Medycznej w Naddniestrzu

Partnerzy:

Partnerzy medialni:

  • Kurier Galicyjski, niezależne pismo Polaków na Ukrainie
  • Obserwator Międzynarodowy, niezależny portal poświęcony sprawom międzynarodowym
Finał akcji pomocy dla Polaków w Naddniestrzu w 2017 roku / fot. Marta Rybicka

Więcej informacji na http://www.dompolskiwraszkowie.cba.pl/

 

Kontakt w Polsce:

Marta Rybicka

marta.rybicka@gmail.com

tel. 606 619 589

Marek Pantuła

Honorowy Członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”

jmjmp@poczta.onet.pl    

tel. 606 295 675

Aktywność Towarzystwa Polskiego Jasna Góra / Dom Polski w Raszkowie / fot. Marta Rybicka

 

Aktywność Towarzystwa Polskiego Jasna Góra / Dom Polski w Raszkowie / fot. Marta Rybicka
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.