List Otwarty w obronie Biełsatu

Zespół Telewizji Biełsat (Materiały prasowe)
Zespół Telewizji Biełsat (Materiały prasowe)

Polska polityka wschodnia zawsze była jedną z najważniejszych kwestii dla interesów zagranicznych Rzeczypospolitej. Dla sprawnego jej prowadzenia zostało stworzonych wiele narzędzi; zarówno formalnych, jak i nieformalnych.

Jedną z instytucji powołanych zgodnie ze wskazaną ideą była Telewizja Biełsat. Od jej powstania w 2007 roku, doskonale wpisywała się w jeden z podstawowych celów polskiej polityki wschodniej, czyli wspieranie przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Europy Wschodniej. To swoiste okno na świat dla mieszkańców Białorusi nie powinno być nie tylko zamykane, ale nawet przymykane.

Dlatego też, z nieukrywanym niepokojem przyjęliśmy informację o planach likwidacji Biełsatu. Nawet biorąc pod uwagę argumentację jaką przedstawiło MSZ, należy zwrócić uwagę na fakt, że likwidacja Biełsatu spowoduje rozpad zespołu który był tworzony przez 10 lat, a którego ewentualna odbudowa również będzie tyle trwać. Trzeba więc zadać sobie pytanie: czy warto pozbywać się tak cennego aktywa? Naszym zdaniem – zdecydowanie nie.

W związku z powyższym, my niżej podpisani zdecydowaliśmy się zainicjować List Otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obrony Telewizji Biełsat. Cieszymy się, że został on podpisany przez takie autorytety w kwestii polityki wschodniej jak dr Paweł Kowal czy red. Andrzej Brzeziecki, a także ponad 40 innych wybitnych naukowców, analityków oraz dziennikarzy w swojej codziennej pracy podejmujących tę tematykę. Z radością przyjęliśmy dołączenie się do naszej inicjatywy przez redakcje „Nowej Europy Wschodniej”, „New Eastern Europe”, „Kuriera Galicyjskiego”, portalu „PolUkr.net”, portalu „BiznesAlert.pl”, portalu „Energetyka24.com” oraz reporterów skupionych w agencji reportersko-pomocowej „Horizon Agency”.

Jednocześnie, chcemy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że nasza inicjatywa ma charakter ponad polityczny, a jej celem jest dążenie do wypracowania konsensusu w sprawie polskiej polityki wschodniej.

dr Tomasz Lachowski, redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”

Janusz Wdzięczak, redaktor portalu „Obserwator Międzynarodowy”

———————————————————-

Łódź-Warszawa-Lublin 29 grudnia 2016 r. 

Sz. P. Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych RP

 

My, niżej podpisani, badacze, analitycy i dziennikarze związani z tematyką Europy Wschodniej zwracamy się z apelem o zakończenie działań mogących doprowadzić do likwidacji stacji „Biełsat” lub ograniczenia jej działalności.

Jako osoby, które w swojej pracy podejmują kwestie polityki wschodniej codziennie obserwujemy efekty działania „Biełsatu”. Poza byciem stacją telewizyjną pełni ona rolę niezwykle ważnego ośrodka kultury białoruskiej, a także rozwija dialog polsko-białoruski.

Wierzymy, że „Biełsat” wpisuje się w polską koncepcję polityki wschodniej, będącej wynikiem naszej racji stanu, a także promocji współpracy gospodarczej z Białorusią, która jest jednym z priorytetów obecnego rządu.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że nawet tymczasowe obniżenie wsparcia finansowego dla „Biełsatu” może spowodować zatrzymanie niektórych projektów, a także rozpad zespołu współpracowników. Oznacza to utratę zasobów na które pracowano przez ostatnią dekadę, a których odtworzenie będzie trwało lata.

Liczymy na przychylenie się do naszego apelu i wsparcie dla telewizji „Biełsat”. 

List podpisali:

 • dr Łukasz Adamski – historyk i politolog
 • Monika Andruszewska – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, Stowarzyszenie „Pokolenie”
 • Kamil Basaj – założyciel i redaktor „Disinfo_Digest”
 • prof. dr hab. Roman Bäcker – politolog, prawnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Paweł Bobołowicz – dziennikarz
 • Andrzej Brzeziecki – redaktor naczelny dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”
 • Tomasz Grzywaczewski – dziennikarz i pisarz związany z „Wydawnictwem Czarne” i „Wydawnictwem Literackim”
 • Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu „BiznesAlert.pl”
 • Wojciech Jankowski – dziennikarz dwutygodnika „Kurier Galicyjski” oraz współtwórca Programu Wschodniego w Radiu Wnet
 • Bartosz Janik – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Witold Jurasz – b. charge d’affaires RP na Białorusi, prezes OAS, prowadzący program w Polsat News2
 • dr Paweł Kowal – politolog, Polska Akademia Nauk
 • dr Tomasz Lachowski – prawnik, dziennikarz, redaktor naczelny portalu „Obserwator Międzynarodowy”, Uniwersytet Łódzki
 • dr Adam Lelonek – ekspert Fundacji Kazimierza Pułaskiego
 • Piotr Maciążek – redaktor naczelny portalu „Energetyka24.com”
 • Dariusz Materniak – redaktor naczelny portalu polsko-ukraińskiego „PolUkr.net”
 • Małgorzata Nocuń – zastępczyni redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”
 • dr Piotr Oleksy – historyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Olchowski – politolog, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Janusz Pawlak – historyk
 • Agnieszka Piasecka – ekspert Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina
 • Jarosław Podworski – historyk, wolontariusz
 • Piotr Pogorzelski – dziennikarz
 • Maria Przełomiec – dziennikarka
 • Paweł Purski – Fundacja Wspólna Europa, Eastbook.eu
 • Adam Reichardt – redaktor naczelny dwumiesięcznika „New Eastern Europe”
 • dr Iwona Reichardt – zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „New Eastern Europe”
 • dr Magdalena Rekść – politolog, Uniwersytet Łódzki
 • Witold Repetowicz – dziennikarz związany z portalem „Defence24”
 • Marcin Rey – redaktor „Rosyjskiej V Kolumny w Polsce”
 • Zbigniew Rokita – redaktor dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”
 • Mirosław Rowicki – wydawca i redaktor naczelny dwutygodnika „Kurier Galicyjski”
 • Marta Rybicka – fotoreporter w agencji fotograficznej „Forum” i agencji reportersko-pomocowej „Horizon Agency
 • Piotr Skwieciński – publicysta
 • dr Michał Słowikowski – politolog, Uniwersytet Łódzki
 • dr Olga Solarz – antropolog, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 • dr Wojciech Stanisławski – historyk, redaktor „Plusa Minusa”, „Rzeczpospolita”
 • prof. dr hab. Tomasz Stępniewski – politolog i prawnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Andrzej Szeptycki – politolog, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marta Walak – historyk, politolog, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Patryk Wawrzyński – politolog, redaktor zarządzający „Polish Political Science Yearbook”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Janusz Wdzięczak – ekonomista, redaktor portalu „Obserwator Międzynarodowy”, Uniwersytet Łódzki
 • Dominik Wilczewski – redaktor portalu „Przegląd Bałtycki” i wiceprezes Fundacji Bałtyckiej
 • Dawid Wildstein – dziennikarz, szef publicystyki w TVP Info
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed