O bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni dyskutowano na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

30 października 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się otwarty wykład „Przestępstwo i nadużycia w sieci, która nie ma granic – jurysdykcja, prywatność i odpowiedzialność dostawców usług internetowych”, który wygłosił Bryan Schilling z ICANN.

Bryan Schilling

Autor: Mateusz Osiecki

Prawo Internetu to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa, z którą związanych jest szereg kwestii dotyczących każdego z nas, takich jak prawo do prywatności, ochrona przed cyberprzestępczością czy zawieranie umów sprzedaży. Nie powinno więc dziwić, że krąg osób zainteresowanych prawnymi zagadnieniami funkcjonowania cyberprzestrzeni stale się powiększa. I to właśnie dla takich osób Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zorganizował wykład „Crime and Abuse on The Borderless Internet – Jurisdictions, Privacy and ISP Liability” („Przestępstwo i nadużycia w sieci, która nie ma granic – jurysdykcja, prywatność i odpowiedzialność dostawców usług internetowych”), który 30 października 2018 r. wygłosił Bryan Schilling – dyrektor ds. bezpieczeństwa użytkowników organizacji ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; pol. Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów). ICANN to prywatna organizacja non-profit obecnie odpowiedzialna za przyznawanie nazw domen internetowych, a także nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Jej siedziba znajduje się w Los Angeles. Osobą odpowiedzialną za koordynację wydarzenia była zaś dr Joanna Kulesza, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ.

Uczestnicy spotkania

Wykład obejmował szeroki zakres zagadnień związanych z regulacjami prawnymi Internetu, w szczególności roli ICANN w nadzorze nad serwerami DNS. Bryan Schilling zapoznał słuchaczy z zasadami, jakimi rządzi się tzw. DarkWeb, ochroną wrażliwych danych użytkowników portali społecznościowych, zarządzaniem domenami internetowymi, a także wykrywaniem i usuwaniem zagrożeń, jakie w cyberprzestrzeni czyhają na użytkowników. Studenci dowiedzieli się m.in., czy rzeczywiście warto zakrywać kamerki internetowe wbudowane w laptopy, a także w jaki sposób rządy państw walczą z cyberterroryzmem. Wśród słuchaczy wykładu, poza studentami Uniwersytetu Łódzkiego, znalazło się także wielu uczestników wymiany Erasmus. Podkreśliło to międzynarodowy charakter całego wydarzenia.

W związku ze współpracą ICANN oraz Wydziału Prawa i Administracji UŁ w przyszłości planowana jest organizacja kolejnych wykładów o podobnej tematyce.

Dr Joanna Kulesza
Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed