„Morze prawa”: Czy istnieją przestępcy „niepoprawni”? [WIDEO]

Nauka prawa karnego to nie tylko dogmatyka, to także jego historia czy filozofia. Dr Tomasz Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz adwokat prowadzący indywidualną kancelarię w Gdańsku, postanowił w formie serii krótkich filmów opowiadać o prawie karnym, filozofii i prawach człowieka.  Cała seria i blog Tomasza Snarskiego nosi nazwę „Morze prawa”. 

Dr Tomasz Snarski / fot. Justyna Wasiniewska

Morze, które jest symbolem otwartości, przygody, głębi i wolności stanowi pretekst do mówienia o prawie karnym w sposób krytyczny, uwzględniając dorobek filozofii prawa oraz praw człowieka. „Morze prawa” nawiązuje też do dziedzictwa Gdańska, jako miasta Solidarności, które jest według Tomasza Snarskiego źródłem bałtyckich korzeni europejskiego humanizmu i zobowiązaniem do dbałości o prawo szanujące godność każdego człowieka.

Czy istnieją przestępcy „niepoprawni”? Czy są ludzie przeznaczeni do czynienia zła i popełniania przestępstw? Jak powinniśmy chronić społeczeństwo przed niebezpiecznymi sprawcami? Jaki jest związek między naszym słomianym zapałem przy realizacji noworocznych postanowień a brakiem skuteczności resocjalizacji i wychowawczej funkcji prawa karnego? Tym razem publikacja nieco z poślizgiem, bo samo nagranie zrealizowane już 12 stycznia 2021 roku). Opowiada dr Tomasz Snarski.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed