Eksperci o ekspansji międzynarodowej polskiej gospodarki-Forum 590

Forum 590 to cykl spotkań eksperckich, organizowanych w gronie przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, poświęconych tematom istotnym dla polskiej gospodarki. Pierwsze wydarzenie dotyczyło tematu „Ekspansja szansą polskiej gospodarki – Chiny, Indie, Afryka” i odbyło się w formule online.

Foto: Materiały prasowe

„Forum 590 to platforma dialogu na ważne dla polskich przedsiębiorców tematy” – mówi Remigiusz Kopoczek, prezes spółki Kongres 590. – Pierwsze wydarzenie w ramach tej inicjatywy poświęciliśmy polskiemu eksportowi i jego roli w budowaniu ekspansji. Według najnowszych danych GUS krajowy eksport w 2020 roku wzrósł o 2,8% w ujęciu r./r. Razem z zaproszonymi ekspertami rozmawialiśmy o tym, jakie mechanizmy mogą wzmocnić ten trend oraz jakie bariery napotykają polscy eksporterzy w legislacji, oraz na rynkach światowych. Skupiliśmy się na rejonach, które do tej pory nie były przez nas odpowiednio wykorzystane, a dają naszym przedsiębiorcom ogromne możliwości – dodaje Remigiusz Kopoczek.

Wydarzenie podzielone zostało na trzy panele. Pierwszy panel dotyczył tematu instytucji państwa i samoorganizacji eksporterów. Drugi panel poruszał tematykę regulacji i deregulacji nowych rynków: Chin, Indii i Afryki. Trzeci panel, bazujący na przykładach, dotyczył modeli współpracy na nowych rynkach.

Foto: Materiały prasowe

Podczas pierwszego panelu, eksperci mówili m.in., że otwieranie nowych rynków i rozwijanie eksportu rozpoczyna się w pierwszej kolejności na poziomie politycznym. Zanim przedsiębiorcy będą mieli możliwość działania na nowych rynkach, to politycy powinni prowadzić działania poprzez „otwieranie drwi”, podpisywanie umów i tworzenie ram prawnych ułatwiających prowadzenie biznesu przez polskich przedsiębiorców.
Prof. Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że „Dzisiaj praktyką polityki jest to, że nawet najważniejsze osoby w państwie bezpośrednio zajmują się także promowaniem biznesu swojego kraju”.

Ekspert ds. chińskich i kierownik programu „Biznes chiński” w Akademii Leona Koźmińskiego Radosław Pyffel zwrócił natomiast uwagę, że same działania polityczne nie załatwią sprawy zwiększenia polskiego eksportu. „Możemy walczyć o zniesienie różnego rodzaju ceł, barier, ale potem ktoś musi wejść na te rynki i to wykorzystać” – przyznał Radosław Pyffel,
Na ten sam aspekt rozwoju polskiego biznesu na rynkach chińskim, indyjskim i afrykańskim zwrócił również uwagę ks. Jacek Gniadek afrykanista i misjonarz, który podzielił się swoimi doświadczeniami z organizowanych spotkań przedsiębiorców z Polski i Zambii.
Zniesienie barier celnych nie wystarczy. Musi być kontakt osobisty, poznawanie ludzi na miejscu. To jest też kwestia wyczucia ryzyka, które trzeba pokonać, zwłaszcza kiedy stoi przed nami człowiek, który mówi innym językiem, zachowuje się trochę inaczej, ma inną mentalność. Jest zawsze bariera strachu” – przyznał ks. Gniadek. Podkreślał, że trzeba „wyjść, mieć odwagę i przede wszystkim poznawać siebie nawzajem”.

Podczas drugiego panelu „Regulacje i deregulacje nowych rynków a szanse i zagrożenia (Chiny+Indie+Afryka)”, Dr Krzysztof Malczewski zaproponował, na przykładzie branży spożywczej, że ze względu na dużą skalę produkcji i popytu konieczna jest integracja firm działających w danej branży. „W praktyce działanie w pojedynkę na tak wielkim rynku, jakim jest rynek indyjski, będzie nieefektywne i nieskuteczne” – przekonywał. Dodał również, że dla osiągnięcia sukcesu rynkowego konieczne jest także zaangażowanie polskiego rządu.

Uczestnicy trzeciego panelu Forum 590 – „Modele współpracy na nowych rynkach – case study” – zastanawiali się m.in. nad tym, jak będzie wyglądało „nowe otwarcie” po pandemii COVID-19 z perspektywy przedsiębiorców.

Foto: Redakcja OM

Piotr Fic, p.o. prezesa zarządu Biomed Lublin S.A., przekonywał, że wiele firm, które musiały zredukować zatrudnienie, by odbudować swoją pozycję na rynku, będzie musiało na nowo zatrudnić pracowników i zbudować kulturę firmy. Zwłaszcza że pandemia wpłynęła też na morale pracowników, ich mentalność, podejście do pracy, zdrowie fizyczne.
Bariery wejścia na nowe rynki często leżą w nas – bo nie potrafimy, nie chcemy, a niekoniecznie dlatego, że nie mamy narzędzi. Kwestia kulturowa jest więc nie do zaniedbania, jeśli myślimy o ekspansji, o rozwoju biznesu po pandemii” – tłumaczył Fic.
Prezes GRUPY WB Piotr Wojciechowski zaznaczył natomiast, że trwająca epidemia będzie skutkowała tym, że odbudowanie relacji biznesowych związanych z podróżami służbowymi, kontaktami osobistymi i całej kultury biznesowej zajmie wiele lat. Z drugiej jednak strony, gwałtowne rozpowszechnienie się np. telekonferencji i tym samym również nowej formuły prowadzenia biznesu w tym również prowadzenia negocjacji handlowych, znacznie usprawni światową gospodarkę i sprawi, że prowadzenie przedsiębiorstwa stanie się znacznie bardziej efektywne. Jednak jak zaznaczył, obecnie „Bardzo trudno ocenić, jakie będą długofalowe skutki”.

Podczas dyskusji na temat źródeł sukcesu na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku azjatyckiego i bliskowschodniego, Prezes GRUPY WB wymienił podstawowe czynniki, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu. Należą do nich przede wszystkim wysoka jakość oferowanego produktu oraz uwzględnianie i respektowanie uwarunkowań i potrzeb lokalnych. Zarówno klienta, jak i miejscowych partnerów biznesowych. Co więcej, aby móc odnieść sukces eksportowy Prezes Wojciechowski, wymienił również konieczność posiadania odpowiednich gwarancji finansowych oraz wsparcie prowadzonych działań przez przedstawicieli administracji rządowej. „To są cztery filary, na których powinien opierać się i opiera sukces na rynkach międzynarodowych” – zaakcentował Piotr Wojciechowski.

Foto: Materiały prasowe.

W kontekście rynku obronnego zwrócił uwagę na fakt, że dzięki wieloletnim programom modernizacyjnym prowadzonym przez Ministerstwo Obrony, polski przemysł posiada obecnie w swojej ofercie nowoczesne i konkurencyjne technologicznie produkty i systemy. „Dzięki realizacji przez polskie przedsiębiorstwa takich projektów jak wieża bezzałogowa ZSSW-30 oraz moździerz samobieżny 120 mm RAK, potencjał eksportowy polskiego przemysłu rośnie” – podkreślił Prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski.

W gronie prelegentów pierwszej edycji Forum 590nznaleźli się: profesor Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Jego Ekscelencja Tsewang Namgyal, Ambasador Indii; Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; Radosław Pyffel, kierownik programu „Biznes chiński” w Akademii Leona Koźmińskiego; ksiądz Jacek Gniadek, afrykanista; profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana; Dr Krzysztof Malczewski, Instytut Myśli Schumana; Jarosław Malczewski, Instytut Myśli Schumana; Maks Kraczkowski, Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski; Piotr Fic, p.o. Prezesa Zarządu, Biomed Lublin S.A.; Piotr Wojciechowski, Prezes Grupy WB oraz Andrzej Sadowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha.
Współorganizatorami wydarzenia był Instytut Gospodarki Narodowej, Instytut Myśli Schumana. Partnerami wydarzenia były firmy Biomed Lublin oraz Grupa WB.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Forum590

Kongres 590
Głównym celem działań spółki Kongres 590 sp. z o.o. jest uwolnienie potencjału polskiej gospodarki, promocja polskich produktów i usług oraz stworzenie przestrzeni do kooperacji dla polskich przedsiębiorców, naukowców i decydentów politycznych.
Kluczowym wydarzeniem organizowanym przez spółkę jest Kongres 590 – cykliczne, coroczne wydarzenie gospodarcze, skupiające przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki oraz gości zagranicznych. Stanowi arenę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń polskich przedsiębiorców, menedżerów, polityków, naukowców oraz ekspertów ekonomicznych. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich firm: od startupów, przez mikro, małe, średnie, po duże przedsiębiorstwa. Kongres 590 corocznie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Nazwa Kongres 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu na terenie Polski.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed