Polskie technologie obronne w Azji Południowo-Wschodniej

W dniach 8-10 grudnia na lotnisku Gia Lam w stolicy Wietnamu Hanoi odbyły się jedne z ważniejszych targów sektora obronnego w Azji Południowo-Wschodniej. Polski przemysł obronny był reprezentowany przez Grupę WB, która obecnie jest krajowym liderem w produkcji nowoczesnych systemów militarnych.

Przedstawiciele Sił Zbrojnych jednego z krajów regionu Azji Południowo-Wschodniej podczas odwiedzin na stoisku Grupy WB podczas targów VIETNAM DEFENCE w stolicy Wietnamu Hanoi. /Foto: Informacja prasowa GRUPA WB/

Na wystawie VIETNAM DEFENCE, zorganizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej Wietnamu, swoje rozwiązania zaprezentowało 174 wystawców z trzydziestu państw. Organizacja wystawy w Hanoi jest jednym efektem przyjętej przez wietnamski MON strategii dywersyfikacji zakupów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Celem tej strategii jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez uniknięcie sytuacji, w której Wietnam byłby zależy od jednego dostawcy, np. Rosji, oraz stopniowy rozwój własnego zaplecza przemysłowego.

Przedstawiciele sił zbrojnych krajów regionu i członkowie korpusu dyplomatycznego odwiedzający grudniowe targi obronne w Wietnamie mogli zapoznać się także z nowoczesnymi, polskimi rozwiązaniami technologicznymi służącymi obronności i bezpieczeństwu publicznemu. Wśród zaprezentowanych polskich rozwiązań można było znaleźć: środki łączności, bezzałogowe systemy powietrzne (BSP), zdalnie sterowane systemy uzbrojenia (ZSU) a także inteligentne systemy ochrony granic i infrastruktury krytycznej oraz rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowoczesna łączność i systemy bezzałogowe

Na wstawie w Hanoi, GRUPA WB, która jako jedyna reprezentowała polski przemysł na targach VIETNAM DEFENCE, pokazała między innymi najnowszą odmianę radiostacji osobistej R3501 oraz radiostację R35010, w wersji z wzmacniaczem pojazdowym. Dzięki wzmacniaczowi umożliwia ona tworzenie bezpiecznej i w pełni funkcjonalnej sieci łączności dla jednostek pancernych, zmechanizowanych lub zmotoryzowanych. Na wietnamskich targach nie zabrakło również najbardziej zawansowanej technologicznie polskiej radiostacji, czyli radiostacji programowalnej cyfrowo (Software Defined Radio -SDR) COMP@N, która została zaprezentowana w wariancie osobistym oraz połączonej ze wzmacniaczem pojazdowym.

Radiostacja SDR COMP@N prezentowana na targach VIETNAM DEFENCE w stolicy Wietnamu Hanoi, oraz radiostacje R3501 (po lewej) oraz R35010 wraz ze wzmacniaczem pojazdowym (po prawej) /Foto: Informacja prasowa GRUPA WB/

Oprócz systemów nowoczesnej, cyfrowej łączności radiowej, wojskowi z krajów regionu, mogli się także zapoznać z systemami bezzałogowymi, które obecnie skutecznie wspierają armię ukraińską na wojnie z Rosją. Na stoisku GRUPY WB pokazano wielozadaniowy system bezzałogowy BSP FLYEYE, będący jedynym systemem tej klasy, który sprawdza się w warunkach pełnoskalowej wojny na Ukrainie od 2014 roku. FLYEYE oprócz wykonywania misji obserwacyjnych i wskazywania celów dla artylerii, za pomocą specjalnej dzienno-nocnej głowicy obserwacyjnej, może również pełnić rolę latającego przekaźnika systemu łączności. Po zamontowaniu modułu radiowego opartego na radiostacji PERAD, FLYEYE umożliwia stworzenie, trudnego do wykrycia i zakłócenia, systemu specjalnej łączności wojskowej SILENT NETWORK.

Bezzałogowy System Powietrzny FLYEYE, oraz amunicja krążąca WARMATE ( z prawej) prezentowana na polskim stoisku podczas targów VIETNAM DEFENCE. /Foto: Informacja prasowa GRUPA WB/

Na polskim stoisku nie zabrakło również, zaprojektowanej przez polskich inżynierów amunicji krążącej WARMATE. Jest to sprawdzony podczas wojny na Ukrainie system uderzeniowy, który zyskał uznanie nie tylko wśród ukraińskich wojskowych ale także w innych krajach (czyt. Duża dostawa amunicji krążącej z Polski do klienta zagranicznego). Cechą charakterystyczną tego systemu, jest wymienna głowica bojowa, która umożliwia wykorzystanie WARMATE do niszczenia różnego rodzaju celów.

Wśród ciekawostek, jakie zaprezentowała w Wietnamie polska firma, warto także wspomnieć o osobistym systemie dowodzenia i obserwacji dla pojedynczego żołnierza U-GATE. To nowatorskie rozwiązanie zaprojektowane przez polskich inżynierów z Ożarowa Mazowieckiego nie tylko, dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality – AR) zwiększa świadomość sytuacyjną na polu walki żołnierza i jego dowódcy, ale umożliwia także bezpośrednie kierowanie atakami amunicji krążącej oraz daje dostęp do obrazu przekazywanego z bezzałogowych systemów powietrznych.

Zarządzanie kryzysowe i ochrona granic

Oferta polskiego koncernu specjalizującego się w nowoczesnych technologiach, nie ogranicza się jednak tylko do systemów militarnych. Na grudniowej wystawie w stolicy Wietnamu zaprezentowano także nowoczesne rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa publicznego. Na stoisku GRUPY WB, można było zapoznać się także z bezpiecznym, zintegrowanym Systemem Łączności Dyspozytorskiej i Zarządzania Kryzysowego PIK-MC; cyfrowym systemem ochrony granic i infrastruktury krytycznej AMSTA oraz przeznaczonym do automatycznego nadzoru ruchu drogowego i generowania materiałów dowodowych systemem SMARTEYE.   

Zaprojektowany przez warszawskich inżynierów system łączności dyspozytorskiej i zarządzania kryzysowego PIK-MC, umożliwia integrację w czasie rzeczywistym różnych systemów łączności radiowej jakimi posługują się poszczególne służby, np. pogotowie, policja, straż pożarna. System ten pozwala także na bieżące zarządzanie jednostkami zaangażowanymi w prowadzoną akcją ratunkową lub w likwidowaniu skutków sytuacji kryzysowej. Jest to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w sytuacjach klęsk żywiołowych, ochronie imprez masowych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest niezawodna, nowoczesna łączność dyspozytorska. Warto jednak zaznaczyć, że jest to system, który zapewnia funkcjonariuszom nie tylko łączność głosową, ale umożliwia także w czasie rzeczywistym transmisje obrazu oraz dostęp do różnych baz danych np. osób poszukiwanych.

Kolejnym polskim rozwiązaniem, które może wzbudzić zainteresowanie odbiorców w Azji Południowo-Wschodniej jest perymetryczny system ochrony granic i infrastruktury krytycznej AMSTA. Jest to nowoczesny system, który za pomocą sieci czujników sejsmicznych zakopywanych w ziemi, umożliwia nie tylko wykrycie zbliżającego się do ochranianego obiektu zagrożenia, ale także określenie jakiego rodzaju jest to zagrożenie. Autorskie algorytmy zaprojektowane przez inżynierów GRUPY WB, pozwalają na określenie, czy intruzem jest zwierzę, człowiek czy też pojazd. A gdy jest to pojazd, system jest w stanie określić również jego wielkość. Ponieważ jest to autorskie rozwiązanie polskiej firmy, która posiada pełnię praw do niego, możliwa jest jego integracja i/lub rozbudowa o inne sensory, zgodnie z potrzebami użytkownika. Mogą to być nie tylko specjalistyczne kamery, ale także bariery mikrofalowe lub systemy bezzałogowe. Informacja o naruszeniu chronionej strefy granicznej lub obiektu infrastruktury krytycznej jest przekazywana automatycznie do centrum dyspozytorskiego i patroli w terenie. Zaprezentowany w Wietnamie system, z powodzeniem od kilku lat chroni wschodnią granicę Polski i Unii Europejskiej.

Stoisko GRUPY WB, jedynej polskiej firmy sektora obronnego, podczas pierwszej edycji targów VIETNAM DEFENCE w stolicy Wietnamu. /Foto: Informacja prasowa GRUPA WB/

Wietnam szansą dla polskiej gospodarki?

Wietnamska wystawa przemysłu obronnego VIETNAM DEFENCE była pierwszym wydarzeniem targowym tej skali zorganizowanym przez tamtejsze władze. Mając jednak na względzie dynamicznie zmieniającą się sytuację międzynarodową, nie tylko na świecie, ale także w regionie i wynikającą z tego konieczność dywersyfikacji dostaw uzbrojenia, można prognozować, że odbędą się jej kolejne edycje. Tym bardziej, że Wietnam nie szczędzi środków na budowę własnego potencjału obronnego.

Według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie, w latach 2018-2020 wydatki na wojsko rosły w Wietnamie średnio o prawie 9% rocznie. I to pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na wzrost gospodarczy Wietnamu. Serwis analityczny GlobalData prognozuje natomiast, że w najbliższych 5 latach Wietnam przeznaczy na obronność 8,5 mld USD. W tym 1,8 mld USD na pozyskanie nowego sprzętu. Z pewnością warto, aby część tej kwoty zasiliła konta również polskich przedsiębiorstw sektora obronnego. Tym bardziej, że jak pokazuje przykład GRUPY WB, w Polsce są produkowane zaawansowane technologie obronne, które z powodzeniem mogą konkurować z uzbrojeniem izraelskim, zachodnioeuropejskim a nawet amerykańskim (czyt. U.S. Army będzie mogła nadal korzystać z polskiego systemu łączności taktycznej.).

Dlaczego więc, polskie firmy sektora obronnego nie miałaby się stać w najbliższej przyszłości istotnym partnerem dla wietnamskiego Ministerstwa Obrony? To bardzo prawdopodobny scenariusz.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.