Czy Polacy na Litwie są zakładnikami historii? Dyskusja wokół książki „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”

15 marca w Wilnie odbędzie się dyskusja wokół książki dr Barbary Jundo-Kaliszewskiej „Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie”, której patronem medialnym jest portal „Obserwator Międzynarodowy”.

Na początku lat 90. XX w. Litwa znalazła się na skraju wojny domowej u podłoża której legły dawne animozje narodowe i niezałatwione kwestie z przeszłości. W przededniu rozpadu ZSRR mniejszość polska – obok większości litewskiej – podjęła walkę o swoje prawa narodowe. Brak porozumienia pomiędzy najaktywniejszymi – w wybijającej się na niepodległość republice – ruchami narodowymi implikował bezprecedensową próbę powołania polskiej autonomii na terenach współczesnej Wileńszczyzny. Podważanie praw do języka,  tożsamości, ale też do samostanowienia naznaczyło lokalne stosunki polsko-litewskie w XX w. i niosło ze sobą szereg poważnych reperkusji. Były to m.in. wyroki sądowe dla miejscowych działaczy polskich czy komplikacje w relacjach bilateralnych na linii Wilno-Warszawa. Sformułowane w końcu lat 80. ubiegłego wieku postulaty językowe mniejszości polskiej, jak bumerang powracają na agendę sejmową Litwy do dziś.

O nacjonalizacji historii i języka na fali “jawności” Gorbaczowoskiej przebudowy, a także o tym, jakie zagrożenie ze sobą niesie ostracyzm prowincji rozmawiać będą: autorka książki “Zakładnicy historii. Mniejszość polska w postradzieckiej Litwie” (Łódź 2019) dr Barbara Jundo-Kaliszewska z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Alfredas Bumblauskas z Uniwersytetu Wileńskiego. Rozmowę poprowadzi dr Barbara Stankevič z Uniwersytetu im. Michała Romera w Wilnie.

 

Dyskusja odbędzie się w języku polskim i litewskim

Kiedy: 15 marca 2019 r., godz. 18.00

Gdzie: Dom Kultury Polskiej w Wilnie, s. 305

Organizatorzy: Polski Klub Dyskusyjny i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Patronat medialny: ZW.LT, Przegląd Bałtycki, Obserwator Międzynarodowy

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.