Światosław Jurasz: chcemy promować, bronić, ale i tworzyć historię jedności naszego regionu – komentarz deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy

Wszelkie polityczne kroki w kontekście rozwijania inicjatywy Międzymorza czy Trójkąta Lubelskiego są możliwe przede wszystkim dzięki intelektualnej aktywności ekspertów z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, którzy pozwalają wspierać ideę jedności w naszym regionie.

Światosław Jurasz / fot. archiwum prywatne

Autor: Światosław Jurasz

Pragnę podkreślić, co jest już praktycznego w kontekście budowania czegoś więcej niż tylko symbolicznej jedności wokół tych pojęć. Wielokrotne działania podjęte przez polskiego prezydenta Andrzeja Dudę w sprawie Trójmorza były pierwszymi praktycznymi krokami zbliżającymi wszystkie kraje, które chciałyby zrealizować tę koncepcję. Rozumiemy jednocześnie, że jak każda inicjatywa, tak i ten proces toczy się pewnym rytmem, istnieje zatem potrzeba zaangażowania nowych graczy, którzy mogliby ożywić projekt Trójmorza. Ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy Trójkąt Lubelski, jednoczący Ukrainę z krajami bałtyckimi i Polską, pozwala budować wspólne praktyczne perspektywy gospodarcze, społeczne i obronne.

Chciałbym także wskazać, że w ukraińskim parlamencie utworzyliśmy zespół Intermarium, co ważne, stosując łacińskie określenie koncepcji, ponieważ używanie innych nazw (Międzymorze lub Міжмор’я) zawęziłoby je do ukraińskiej lub polskiej interpretacji pojęcia. Wykorzystanie nazwy wyrażenia łacińskiego nie ogranicza nas tym samym w dyskusji. Nasz zespół parlamentarny jest drugim co do wielkości w Radzie Najwyższej Ukrainy, liczy ponad 230 członków i stanowi podkreślenie, że parlament popiera i jest gotowy do głosowania za konkretne kroki, które będą spajać nasz region. Co więcej, powołanie naszego zespołu stanowi niezbędną reakcję na działanie tych, którzy inicjatywę Intermarium rozpoczęli, czyli strony polskiej. Moja osobista rozmowa z wicemarszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że Polska jest zainteresowana i zadowolona z takiego obrotu spraw i rozwoju naszych wzajemnych stosunków. Z naszej konwersacji dowiedziałem się, że podobny zespół parlamentarny powinien pojawić się także w polskim Sejmie.

To działanie pokaże, że nasze parlamenty są gotowe do pracy nad wdrożeniem wszystkich koncepcji, pomysłów i projektów proponowanych przez ekspertów. Nie chcemy zresztą ograniczać się wyłącznie do Trójkąta Lubelskiego. W rozmowie z wicemarszałkiem Terleckim udało nam się omówić interesy naszej strony i Polski. Poprosiliśmy Polskę o pomoc w dialogu z Grupą Wyszehradzką, w nieodległej przyszłości planowane jest wspólne spotkanie w ambasadzie Słowacji w Kijowie. Zwróciliśmy się również do ambasady Rumunii o pomoc w nawiązaniu dialogu z krajami bałkańskimi w kontekście inicjatywy Międzymorza. Nie pomijamy także krajów bałtyckich, w szczególności licząc na wsparcie Litwy. Dyskurs powinien koncentrować się na projektach gospodarczych, takich jak gwarancje inwestycyjne, społeczne, historyczne, edukacyjne, np. utworzenie wspólnej uczelni.

Chcemy promować, bronić, ale i tworzyć historię jedności naszego regionu, biorąc pod uwagę wszystkie możliwe i dostępne opcje, jakie istnieją dla kontynentu europejskiego, a w szczególności Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystąpienie zostało wygłoszone podczas konferencji międzynarodowej online „Intermarium 2020: osiągnięcia, zagrożenia i perspektywy”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Demokratyzacji i Rozwoju z Kijowa, Centrum Narracji Politycznych Demokracji z Czerniowców (Ukraina) oraz Instytut Polityki Światowej z Kijowa (9 grudnia 2020 r.). Portal Obserwator Międzynarodowy był patronem medialnym tego wydarzenia.

.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed