W Iwano-Frankiwsku debatowano o zagrożeniach hybrydowych. Relacja z konferencji

23 lutego 2018 r., w budynku Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie, odbyła się konferencja poświęcona współczesnym zagrożeniem hybrydowym. Eksperci z różnych dziedzin dyskutowali nie tylko o kwestiach teoretycznych, ale także o istotnych problemach społecznych, które wymagają praktycznego rozwiązania. Wystąpienia wszystkich prelegentów można połączyć jednym wspólnym mianownikiem, który został wyrażony w tytule tej międzynarodowej konferencji  – „Globalne i regionalne bezpieczeństwo w wojnach hybrydowych”. Relacja korespondenta Obserwatora Międzynarodowego Pawła Lodyna.

Uczestnicy konferencji „Globalne i regionalne bezpieczeństwo w wojnach hybrydowych” / fot. FB organizatorów konferencji

Autor: Pawło Lodyn z Iwano-Frankiwska (Ukraina)

Dziś nie tylko Ukraina czy Polska, ale także świat staje w obliczu nowych wyzwań, na które nie można odpowiedzieć za pomocą dotychczasowych narzędzi. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom asymetrycznym lub hybrydowym.

Gościem specjalnym była doradczyni Strategicznego Komunikowania Centrum Informacji i Dokumentacji NATO Viktorija Cijeminite. Mówiła ona o specyfice konfliktów asymetrycznych, w których agresor próbuje uderzyć się w najsłabszy społeczno-polityczny punkt przeciwnika. Ponad 72 lata temu, w kontekście przeciwdziałania wpływom komunistycznym, amerykański dyplomata George Kennan zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia wewnętrznej solidarności, dobrobytu społeczeństwa, aby przeciwdziałać zewnętrznej propagandzie i przekierowaniu informacji. Dzisiejsza współpraca NATO-Ukraina ma na celu przeciwdziałanie agresji Rosji, w szczególności w dziedzinie informacji, jak również budowanie odporności państwa na zagrożenia nowego typu, co jest zasadniczym dla jego bezpieczeństwa.

Przedstawiciel Litwy, dr Skaistas Audrius, członek Rady Litewskiego Związku Łuczniczego, na przykładzie litewskiej organizacji opisał, jak można zorganizować taktykę walki z zagrożeniami hybrydowymi poprzez inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego. Litewski Związek Łuczniczy to ruch wolontariuszy i rezerwistów, którzy uczą ludzi samoobrony. Związek wspiera dziś także ukraińskie wojsko, prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną, do czego tworzy podręczniki i inne materiały. Ponadto, warto wspomnieć, że aktywni członkowie organizacji przeciwstawiają się tak zwanym „rosyjskim botom” w sieciach społecznościowych.

Konferencja „Globalne i regionalne bezpieczeństwo w wojnach hybrydowych” / fot. FB organizatorów konferencji

Inni goście konferencji poruszali również inne ważne tematy: bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy (w szczególności efektywność oraz energooszczędność, dywersyfikacja źródeł energii, bezpieczeństwo jądrowe), perspektywy dalszej współpracy NATO-Ukraina (podkreślono, że komponent wojskowy Ukrainy zbliża się do standardów NATO), rosnące niebezpieczeństwo cyberprzestępczości jako gospodarczego zagrożenia dla przedsiębiorstw. Rozpatrywano także inne bieżące problemy Ukrainy, w szczególności nawiązanie współpracy transgranicznej czy regulację niestabilności etnopolitycznej w niektórych regionach państwa. Wielu panelistów przypominało, że spora ilość współczesnych problemów międzynarodowych zostało spowodowanych rosyjską agresywną polityką zewnętrzną, a wśród nich: rewizjonizm rosyjski jako czynnik destabilizujący w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, rola Rosji w konflikcie w Syrii, hybrydowa agresja w Europie, niejednoznaczność pozycji Niemiec co do konfliktu rosyjsko-ukraińskiego itd.

“Wojna hybrydowa to nie tylko konflikty zbrojne, ale – co gorsze – jest to wpływ na ludzką świadomość i manipulowanie ludźmi” – wskazał Ołeh Biłous, Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Analitycznej NATO Prykarpackiego Uniwersytetu Narodowego, podsumowując wystąpienia wszystkich uczestników pierwszej tego typu konferencji na Uniwersytecie Stefanyka.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia zgodzili się, że współczesna wojna nie jest prowadzona narzędziami militarnymi, a odbywa się na poziomie tworzenia narracji, idei albo mitów. Przeciwdziałać tym zagrożeniem można wyłącznie w podobny sposób. 

Relacja z konferencji (język ukraiński).

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed