MFW i państwa Afryki Subsaharyjskiej

Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował dokument „Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa” w którym wezwał do resetu w polityki wobec państw Afryki Subsaharyjskiej.

Janusz Wdzięczak
Janusz Wdzięczak

Autor: Janusz Wdzięczak

Według MFW wzrost gospodarzy w tych krajów jest obecnie najniższy od 15 lat i brakuje przesłanek do prognozowania, że w latach następnych będzie wyższy. Fundusz zwrócił także uwagę na wyraźne rozwarstwienie państw na te których gospodarki opierają się na eksporcie ropy (Angola, Nigiera) i te które nie posiadają złóż surowców energetycznych (Zambia, Ghana).

 

MFW zauważa, że państwa subsaharyjskie nie mają szerszego pomysłu na rozwój gospodarczy. W większości starają się korzystać z bogactw naturalnych (eksploatowanych często za pomocą gospodarki rabunkowej) i prowadząc jedynie doraźne inicjatywy. Brak natomiast większych inwestycji i rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki. MFW w opublikowanych symulacjach prognozuje że PKB tych państw będzie rósł jedynie w niewielkim stopniu, który dla gospodarek rozwijających się oznacza de facto stagnację.

Ponadto warto zauważyć że państwa Afryki Subsaharyjskiej nie podejmują rzeczywistych kroków w celu integracji gospodarczej, która pozwoliłaby im konkurować na rynku światowym.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed