Brexit widziany z Chin – maleje znaczenie Wlk. Brytanii dla Państwa Środka

W ostatnich dniach wielu wysokiej rangi urzędników państwowych stwierdziło, że najbardziej optymistycznym rozwiązaniem byłoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej – dziś wiemy, że ten scenariusz się nie sprawdzi. Głosy optujące za Londynem nierozstającym się z Brukselą nie płynęły jednak wyłącznie z innych państw europejskich. Warto zaznaczyć, że i Chiny liczyły również na zwycięstwo sympatyków opcji „remain” , widząc wciąż Zjednoczone Królestwo w strukturach UE.

Wizyta przewodniczącego ChRL w Londynie w 2015 r.
Wizyta przewodniczącego ChRL w Londynie w 2015 r.

Autor: Katarzyna Hajduk

W październiku zeszłego roku przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej udał się na wizytę dyplomatyczną do Londynu. Podczas niej podpisano porozumienia dotyczące handlu na łączną wartość 60 miliardów dolarów. Xi w swoim przemówieniu nie omieszkał również zaznaczyć, że Chiny liczą na silną, solidarną Europę, zjednoczoną Unię Europejską. Mają zatem nadzieję, że Wielka Brytania, która jest jednym z najważniejszych członków UE będzie również napędzała kontakty na linii Pekin-UE.

Dla Państwa Środka scenariusz zakładający pozostanie Wielkiej Brytanii w UE byłby również bardziej optymistyczny, ponieważ po Brexicie handel z krajami Unii stanie się trudniejszy – warto pamiętać, Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Chin. W zeszłym roku oszacowano łączną wartość importu na wartość 389 miliardów dolarów. Jednakże niektórzy członkowie Komisji Europejskiej kładą duży nacisk na konieczność wprowadzenia bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego jakości produktów eksportowanych przez Państwo Środka do Europy. Ponadto członkowie Parlamentu Europejskiego w maju bieżącego roku wynikiem głosowania odrzucili wniosek o przyznanie Chinom statusu gospodarki rynkowej twierdząc, że nie jest to najlepszy moment.

Od 2014 roku Wielka Brytania blokowała podniesienie taryf dotyczących eksportu bardzo taniej stali, której Chiny mają nadwyżkę produkcyjną. Po wyjściu tego kraju z UE takowe restrykcje mogą zostać wprowadzone w życie. Z tego powodu Chińczycy uważają Brexit za groźny. Chiński dziennik Global Times podkreślił, że „UE jest największym partnerem handlowym Chin, a Wielka Brytania ma w tym ogromny udział, dodatkowo jej władze starały się nie obciążać Państwa Środka kolejnymi regulacjami. Londyn jest międzynarodowym centrum dla umiędzynarodawiania juana. Brexit spowoduje, że na relacjach handlowych pomiędzy Chinami a UE spocznie cień”.

Niekorzystna dla Państwa Środka jest również dymisja Davida Camerona, który często popierał Chiny. Uważa się, że stracą one strategiczny dostęp do Europy przez Wielką Brytanię. Widać to było również na giełdzie, gdzie juan zanotował najniższy kurs w stosunku do dolara w ciągu ostatnich pięciu lat. Rzecznik prasowy chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hua Chunying wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że Chiny mają nadzieję, że pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostanie ona w silnej relacji z Brukselą, a Państwo Środka zgłasza swoją chęć do dalszej kontynuacji współpracy.

W chwili obecnej osamotniona Wielka Brytania nie będzie już strategicznym partnerem zagranicznym dla Chin. Będzie to jeszcze bardziej widoczne, jeśli Szkocja i Irlandia Północna wywalczą niepodległość, ponieważ wtedy Anglia i Walia będą mniejszymi gospodarkami.  Na przestrzeni ostatnich kilku lat Chiny dużo zainwestowały w Wielkiej Brytanii, począwszy od taksówek a skończywszy na firmie Weetabix i uchroniły tym samym kilka przedsiębiorstw od upadku.

Sprawa dotycząca juana jest szczególnie ważna dla chińskiego rządu, ponieważ to właśnie w Londynie, który jest światowym centrum finansowym, który był/jest usytuowany wewnątrz UE, mógł być on promowany na rynkach poza azjatyckich. Proces internacjonalizacji juana jest kwestią kluczową dla władz, ponieważ taki zabieg pozwoliłby na uwolnienie się od zależności względem innych walut i udowodniłby, że juan jest stabilną walutą, a co za tym idzie, inne kraje mogą zaciągać w nim kredyty i realizować transakcje. Chiny z mocną walutą stałyby się jeszcze silniejszym graczem na rynku.

Jak wpłynie na Chiny Brexit wkrótce się okaże. Przed 23 czerwca Chińczycy wstrzymywali oddech, by zobaczyć wynik referendum, teraz robią to samo, by zobaczyć, jakie owoce przyniesie wyjście Wielkiej Brytanii z UE.

Zdjęcie: bbc.co.uk

Katarzyna Hajduk – studentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – studia drugiego stopnia na kierunku „sinologia”. Współpracownik Centrum Studiów Polska-Azja.

Redakcja

Serwis Obserwator Międzynarodowy, jest niezależnym tytułem prezentującym wydarzenia i przemiany zachodzące we współczesnym świecie.

No Comments Yet

Comments are closed